Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Державна податкова служба України розглянула лист Української федерації убезпечення

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04655 МПС, м.Київ-53, Львівська пл., 6-8,                     6-8, Lvivska square, 04655, Kyiv-53

Тел.: (044) 272-51-59, факс: (044) 272-08-41                     phone: (+38044) 272-51-59, fax: (+38044) 272-08-41

www.sta.gov.ua; e-mail: kabmin_doc@sta.gov.ua            www.sta.gov.ua; e-mail: kabmin_doc@sta.gov.ua

 

 

 

Українська федерація убезпечення

на №________ , від_____________

                                                                                                          03049, м.Київ, вуя. П. Ніщинського, 6

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист Української федерації убезпечення від 31.08.11 №3-328 стосовно порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків на користь нерезидентів в контексті положень Податкового кодексу України і повідомляє.

Пунктом 160.1 ст. 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Цим же пунктом визначено перелік доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які оподатковуються за вказаними правилами.

Згідно з п. 160.2 ст. 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160,3 - 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Таким чином, норма пЛ60.2 ст. 160 Кодексу, встановлює зобов'язання щодо утримання податку з доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України за ставкою 15 відсотків та одночасно робить виняток для   доходів нерезидента, що перераховані у пп. 160.3 - 160.6 статті 160 Податкового кодексу.

До переліку доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України віднесено доход у вигляді внесків та премій на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України (абзац „и" п. 160.1 ст. 160 Кодексу).

Відповідно до п. 160.6 ст. 160 Кодексу страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим націонаїьною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків; в інших випадках, - за ставкою 12 відсотків суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

Із формулювання вищенаведених норм Кодексу випливає, що доходи, вказані у абзаці „и" п. 160.1 та у п. 160.6 ст.160 Кодексу, є одним і тим же видом доходів, які сплачуються на користь нерезидентів (у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків), але при цьому п. 160.6 встановлено порядок оподаткування таких доходів з урахуванням рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків - нерезидентів.

З урахуванням вищевикладеного, вважаємо, що до доходів нерезидента у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків, застосовується порядок оподаткування, передбачений п. 160.6, як виняток із норми п. 160.2 ст.160 Кодексу.

 

Коментар до листа 30.09.2011 №2793/6/15-1415

 

         У коментованому листі піднято питання стосовно правомірності оподаткування страхових платежів   на користь страховиків(перестраховиків) - нерезидентів  одночасно за рейтинговим податком (п.160.6 ст. 160 ПКУ) та податком з доходів нерезидентів з джерелом походження з України (пп. «и» п.160.1 ст.160 ПКУ). В цьому роз‘ясненні  замість типового фіскального погляду на вказане питання, який було сформовано  ще на початку дії Закону про прибуток, ДПАУ кардинально змінює свою точку зору. Позиція центрального податкового органу  у попередні роки полягала в подвійному оподаткуванні страхових платежів, сплачених на користь нерезидентів, за ставками 12 % та 15%, хоч і за рахунок різних джерел сплати.

         Так, лист ДПАУ від 18.07.11 №12884/6/15-0516 з такою ж фіскальною позицією  вже в контексті положень ПКУ  з‘явився, як бачимо, нещодавно,  але його, нажаль, не відкликано  коментованим  листом,  хоча у податкового відомства є всі для цього передумови. 

У зазначеному листі податкова дуже вірно підкреслила, що  норма п.160.2 ст.160 ПКУ, встановивши зобов‘язання щодо утримання податку за ставкою 15 відсотків,   робить виняток для  доходів нерезидента, що перераховані у пунктах 160.3 - 160.6 ПКУ. Тим більше, що доходи, вказані у абзаці „и” п.160.1 та у п.160.6 ст.160 ПКУ, є одним  тим самим видом  доходів, які сплачуються на користь нерезидентів у вигляді страхових платежів за договорами  страхування  (перестрахування) ризиків, тільки  при цьому п.160.6 встановлено порядок їх оподаткування  з урахуванням  рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків - нерезидентів.

 З листа слідує  правильний висновок, що   доходи нерезидента  у вигляді страхових платежів за договорами страхування  або  перестрахування ризиків із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає установленим вимогам, підлягають оподаткуванню лише податком у розмірі 12 відсотків за власний рахунок страховика відповідно до п.160.6, тобто  15% - ий податок на ці суми не розповсюджується.

Нажаль, не дивлячись на позитивне вирішення порушеного питання, залишається неврегульованим наступний момент.

         Попередня точка зору  центрального податкового відомства щодо порядку оподаткування страхових платежів на користь нерезидентів знайшла відображення  в її регуляторних актах до ПКУ, а саме, в додатках ПН, що є у   Податковій декларації підприємства з податку на прибуток (наказ ДПАУ від 28.02.2011 №114), Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (наказ ДПАУ від 21.02.2011 №97), Податковій декларації з податку на прибуток банку (наказ ДПАУ від 21.02.2011 №98) та  Розрахунку  оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (наказ ДПАУ від 28.02.2011 № 115).

                  В цих додатках на відміну від колишнього Звіту про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок, затвердженого наказом ДПАУ від 16.01.98 №28 (втратив чинність), з переліку доходів нерезидентів з джерелом походження з України виключено доходи у вигляді  виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає  установленим вимогам. Це  пов‘язано було з тим, що джерелом зазначених виплат є  власні кошти резидента, а не доходи нерезидента.

         Водночас  на сьогодні  в цих нормативних актах до переліку доходів нерезидентів, на які розповсюджуються положення  міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, включено  страхові внески  та премiї на страхування або перестрахування ризикiв в Українi (у тому числi страхування ризикiв життя) або страхування резидентiв вiд ризикiв за межами України  (ряд. 12.3 додатку ПН), які на підставі абзацу „и” п.160.1  ПКУ оподатковуються під час виплати за ставкою 15%.

            Зважаючи на викладене, для врегулювання цього  питання з метою неможливості повернення  податківців до фіскальної позиції, платникам податків варто звернутися до ДПАУ з ініціативою щодо виключення вказаного  рядка із додатків ПН до податкової звітності з податку на прибуток.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru