Об издательстве Подписка Наука Реклама Распространение Отчетность ПартнерыМедиа Контакты RSS RRS | Добавить в избранное в избранное |
Издательский дом
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

На ринку ОСАЦВ достатньо страховиків, що відповідають вимогам, рекомендованим Координаційною радою МТСБУ

 

На ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСАЦВ) достатньо страховиків, що відповідають вимогам, рекомендованим Координаційною радою Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) для обрання їхнього представника до складу органів управління і контролю Бюро на конкурсній основі.

14 січня 2013 року в ході Загальних зборів членів МТСБУ страховики одностайно визначили, що формування органів управління і контролю Бюро повинно базуватися за принципом балансу інтересів усіх страховиків – членів Бюро, а висування претендентів до складу органів управління та контролю здійснюватися з урахуванням показників діяльності страховиків.

На виконання цього рішення Координаційна рада МТСБУ 23 січня 2014 року прийняла рішення рекомендувати Загальним зборам членів МТСБУ деталізувати вимоги до страховика, представник якого може бути обраним до складу органів управління та контролю Бюро. Рекомендовано перелік з десяти вимог (Додаток №1).

Зазначені вимоги можуть застосовуватися до страховиків, представник яких висувається до складу Президії (дев’ять: сім членів Президії та два кандидата у її члени), Координаційної ради (чотири) та Ревізійної комісії (до п’яти), та забезпечують можливість участі у керуванні ринком ОСАЦВ лише представників компаній, діяльність яких відповідає вимогам законодавства, міжнародним стандартам ведення бізнесу і відрізняється якістю страхового сервісу.

В засобах масової інформації розпочато публічне обговорення доцільності застосування запропонованих вимог. Більшість професійних учасників ринку висловлюються на підтримку їх застосування. Проте деякі страховики висловлюють застереження, що серед членів МТСБУ не достатньо компаній, що відповідають всім цим вимогам. 

На сьогодні членами МТСБУ, які мають право надавати послуги з ОСАЦВ, є 65 страховиків. З них за результатами роботи у минулому році відповідають згаданим вище вимогам 45% страховиків, сумарна доля ринку автоцивільної відповідальності за обсягом страхових премій за внутрішніми договорами у 2013 році яких склала понад 55%.

МТСБУ підтримує обрання на нових принципах складу органів управління і контролю Бюро в ході найближчого засідання Загальних зборів членів МТСБУ.

 

 

Додаток

 

Десять вимог, які Координаційною радою МТСБУ рекомендовано Загальним зборам членів МТСБУ встановити до страховика, представник якого може бути обраним до складу органів управління та контролю Бюро:

1)   відсутність простроченої заборгованості перед МТСБУ (під простроченою   заборгованістю розуміється заборгованість страховика перед МТСБУ, що виникає на 1-й день після закінчення терміну здійснення платежу згідно з укладеним договором, внутрішнім нормативним документом чи рішенням органу управління МТСБУ);

2)   надання згоди на оприлюднення інформації;

3)   кількість гарантійних вимог, що надійшли за останні 12 місяців до МТСБУ від іноземних врегулювальників (бюро) за договорами міжнародного страхування «Зелена картка», не перевищує 10;

4)   загальна оцінка діяльності за останні 4 квартали затверджена на рівні «1» (стійка) або «2» (задовільна), та встановлено значення коефіцієнта К=1;

5)   показник якості врегулювання збитків за останні 4 квартали більший або дорівнює середньоринковому, що відповідає оцінці «1» (стійка);

6)   показник рівня скарг від потерпілих та страхувальників за останні 4 квартали менший або дорівнює індикативному значенню (затверджується Президією МТСБУ на один рік, у розмірі загальноринкового значення показника за  попередній рік), що відповідає оцінці «1» (стійка);

7)   відсутність неусунутих порушень щодо надання звітності та повноти завантаження відомостей до єдиної централізованої бази даних МТСБУ на останню звітну дату у обсязі, передбаченому нормативними документами чи рішенням органу управління МТСБУ;

8)   не перебуває в процесі ліквідації (банкрутства) чи за рішенням Уповноваженого органу до нього не застосовано захід впливу у вигляді зупинення, анулювання ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або тимчасової адміністрації;

9)   відсутність не наданої у повному обсязі відповіді на запит МТСБУ щодо розгляду звернення потерпілого чи страхувальника;

10) відсутність невиконаного заходу впливу (попередження, грошового стягнення), застосованого Генеральним директором Бюро.

 

Прес-служба МТСБУ

Результати опрацювання скарг за січень 2014 року

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг вживають заходи, направлені на покращення якості надання страховиками послуг обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

За результатами розгляду скарг, отриманих МТСБУ протягом січня 2014 року, страховиками-членами МТСБУ здійснена виплата страхового відшкодування на загальну суму понад 345 тис. грн.

З початку 2013 року Дирекція МТСБУ почала розглядати вищезазначені скарги по суті, що дає можливість МТСБУ здійснювати постійний моніторинг стану роботи страховиків та оперативно виявляти проблеми в діяльності останніх.

Нагадуємо, що з початку 2013 року страховиками-членами МТСБУ здійснена виплата страхового відшкодування на загальну суму понад 25,845 млн. грн. на підставі рекомендацій МТСБУ, наданих за результатом розгляду 1 526 скарг.

Для інформування споживачів страхових послуг щодо оцінки діяльності страховиків-членів МТСБУ на офіційному порталі МТСБУ також розміщується відповідна інформація, у тому числі за показником рівня скарг. http://mtsbu.ua/ua/assessment/

 

Прес-служба МТСБУ

Дирекція МТСБУ забезпечує постійну інформаційну взаємодію зі страховиками-членами Бюро

 

  

14 лютого 2014 року о 9.30 у приміщенні Моторного (транспортного) страхового бюро України (м. Київ, Русанівський бульвар, 8) відбудеться консультаційно-інформаційна нарада керівництва Дирекції та представників страховиків-членів МТСБУ. 

Метою заходу є ознайомлення страховиків-членів МТСБУ з просвітницько-роз’яснювальним доробком МТСБУ, який містить відповіді на комплекс типових питань учасників дорожнього руху стосовно здійснення обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності (далі – ОСАЦВ).  

У рамках наради передбачається проведення роз’яснювальної роботи щодо використання страховиками напрацювань МТСБУ у повсякденній роботі з надання послуг з ОСАЦВ. 

Додатково буде розглянуто питання ефективності роботи Інтернет-порталу МТСБУ та його переваг: зв’язок з єдиною централізованою базою даних МТСБУ, яка дозволяє забезпечити наявність безкоштовних Інтернет-сервісів для учасників дорожнього руху (перевірка полісу ОСАЦВ, реєстр агентів, запитання-відповіді та інше).

 

 

         Прес-служба МТСБУ

Страхові компанії «ПРОВІТА» та «Інкомстрах», яким рішенням уповноваженого органу анульовано ліцензію на здійснення ОСАЦВ, втратили статус члена МТСБУ

 

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено, що  страховик, який протягом двох місяців має заборгованість  перед  МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або  компенсації  витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає статус  асоційованого  та/або  повного члена МТСБУ.

З 04 лютого 2014 року Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Провіта» (далі – ТДВ «СК «ПРОВІТА») та Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інкомстрах» (далі – ПрАТ «СК «Інкомстрах») втратили статус асоційованих членів Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Підставою припинення членства ТДВ «СК «ПРОВІТА» та  ПрАТ «СК «Інкомстрах» стала заборгованість по сплаті відрахувань до фондів МТСБУ понад два місяці.

Сумарна доля ринку автоцивільної відповідальності за обсягом страхових премій за внутрішніми договорами у 2013 році цих страховиків складає 2,42%.

Припинення членства в МТСБУ ТДВ «СК «ПРОВІТА» та «СК «Інкомстрах» не звільняє цих страховиків від виконання зобов’язань за укладеними  раніше договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

 

Прес-служба МТСБУ

МТСБУ розвиває структуру сучасної комунікації з учасниками дорожнього руху


Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) розвиває структуру сучасної комунікації з учасниками дорожнього руху, використовуючи можливості інтернет-сервісу: кожний громадянин може направити своє запитання щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на офіційний інтернет-портал МТСБУ і протягом доби отримати на нього ґрунтовну відповідь (http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/questions/).

МТСБУ як гарант провадження обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні постійно контактує з учасниками дорожнього руху, використовуючи як традиційні, так і сучасні способи комунікації:

– щоденно ведеться прийом громадян;

– надаються попередні консультації засобами телефонного зв’язку;

– опрацьовуються письмові звернення фізичних та юридичних осіб, надіслані на почтову адресу, по факсу або e-mail.

З вересня 2013 року активно працює розділ «Запитання-відповіді» на інтернет-порталі МТСБУ. За цей період опрацьовано більше 1 700 запитів, з-понад 90% з яких заявники отримали відповіді в день звернення до МТСБУ ... 

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України оприлюднило показники діяльності страховиків-членів Бюро

 Моторне (транспортне) страхове бюро України оприлюднило показники діяльності страховиків-членів Бюро

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оприлюднило оцінку діяльності страховиків-членів МТСБУ за підсумками 9 місяців 2013 року. (www.mtsbu.ua)

 Оприлюднення зазначеної інформації здійснено на виконання рішення Координаційної ради МТСБУ від 23.01.2014 (протокол № 39/2014).

 Нагадаємо, інформація про діяльність страховиків представлена трьома показниками:

Перший етап збільшення базових гарантійних внесків до фондів МТСБУ закінчено

Перший етап збільшення базових гарантійних внесків до фондів МТСБУ закінчено

 

Перший етап збільшення базових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) закінчено. Нові вимоги законодавства виконали 66 страховиків-членів МТСБУ.

БОРИС ВІЗІРОВ: «РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ МТСБУ У НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ЗМІНИТЬ РИНОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ АВТОЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

БОРИС ВІЗІРОВ: «РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ МТСБУ У НАЙБЛИЖЧІ РОКИ ЗМІНИТЬ РИНОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ АВТОЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є важливим елементом страхової системи України. ОСЦПВ на сьогодні – наймасовіший вид страхування, який забезпечує соціальний захист громадян України, захищаючи майнові інтереси та компенсуючи збитки, завдані їх життю та здоров’ю.

Учасники страхового ринку не раз зауважували на необхідності системних змін на ринку обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності. Розуміючи, що удосконалення засад ОСЦПВ допоможе підвищити довіру громадян України до страховиків, з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася на ринку ОСЦПВ, та, зокрема, стан справ у МТСБУ, ми звернулися до Генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України Бориса ВІЗІРОВА.

 

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ

 

Статистичні дані провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів*


 

Сума здійснених відшкодувань з 2005 р. по 31.03.2012  року (страховики+ФЗП) - 3 387 768 299 грн.


Порівняльна динаміка провадження ОСЦПВВНТЗ

в січні  - березні 2011 та 2012 років


Показники

Січень - березень 2011 року

Січень – березень 2012 року

Приріст,

%

 

Видано полісів (шт.)

 

2 020 326

1 937 135

-4,1

 

Сума отриманих платежів (грн.)

 

544 407 587

580 152 008

6,6

 

Кількість врегульованих справ (шт.)

 

24 130

27 960

16,0

 

Сума здійснених відшкодувань (грн.)

 

203 099 961

251 525 751

23,8

Ренкінг першої десятки страховиків-членів МТСБУ за результатами провадження ОСЦПВВНТЗ

в січні - березні 2012 року

 

За кількістю виданих полісів


За сумою виплачених страхових відшкодувань


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ВАТ НАСК «Оранта»

ПрАТ «СК«ПРОВІДНА»

АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне)

АТ «УПСК»

АТ «СК«АХА Страхування»

ПрАТ УАСК «АСКА»

ПрАТ «НФСК «Добробут»

ПрАТ УСК «Княжа Вієна Іншуранс Груп»

ПРАТ СК «Дніпроінмед»

ПАТ УСК «ГАРАНТ АВТО»

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ВАТ НАСК «Оранта»

АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне)

ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

АТ «СК«АХА Страхування»

ПрАТ УАСК «АСКА»

ПАТ УСК «ГАРАНТ АВТО»

ПрАТ УСК «Княжа Вієна Іншуранс Груп»

ПрАТ СК «Уніка»

ПрАТ «НФСК «Добробут»»

АТ «УПСК»

 

 *  За даними ЦБД МТСБУ


Моторне (транспортне) страхове бюро України провело зустріч з журналістами

Моторне (транспортне) страхове бюро України 6 червня 2012 року провело зустріч-дискусію з журналістами щодо особливостей провадження автоцивільної відповідальності в Україні.

У ході зустрічі кожен журналіст-учасник заходу міг у неформальній обстановці поспілкуватися з керівництвом МТСБУ:

1.    Гумінським Іваном Петровичем;

2.    Загребним Вадимом Миколайовичем;

3.    Романишиним Володимиром Федоровичем.

Крім цікавого спілкування, гостей очікували смачні страви та особливі подарунки від партнера заходу – Клубу здорових задоволень «5 елемент».

Наши партнеры

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архив номеров Архив номеров Архив номеров


Новости издательства
Анонсы
Фото
Видео
Финансовая отчетность компаний
Актуальное интервью
Научные статьи

 


 
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   

 
  

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
   
"Камелія" квіти від виробника
 
 

  
 

 
МЕДИА-ПАРТНЕРЫ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru