Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Реєстрація факторингової компанії

Реєстрація факторингової компаніїРуслан Перехрест, партнер – керівник практики банківського та фінансового права Gryphon Investment Consulting Group

Останнім часом все більшого попиту набувають послуги факторингу. Якщо в період кризи послуги факторингових компаній були актуальними в розрізі поступки правом вимоги боргу від банку та інших суб’єктів господарювання до фінансових установ, то сьогодні їхня нагальність пов’язана з необхідністю фінансування торгових операцій. Інтерес до факторингових послуг невідворотно сприяє підвищенню інтересу до процедури їхньої реєстрації, адже, як і будь-яка інша, бізнес-ідея потребує юридичного оформлення.
Процес створення факторингової компанії можна поділити на два основних етапи:
- перший – створення юридичної особи;
- другий – набуття юридичною особою статусу фінансової установи (ч. 1. ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).
Як перший, так і другий етапи мають ряд особливостей, що зумовлені правовим статусом факторингової компанії як фінансової установи. Отже, зосередимо увагу на тих практичних аспектах, які повинні бути відомі потенційним власникам факторингової компаній вже на момент ухвалення ними рішення про її створення.

ПЕРШИЙ ЕТАП – СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ)
Факторингова компанія зазвичай створюється в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Реєстрація юридичної особи здійснюється державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, у містах Києві та Севастополі, державній адміністрації за її місцезнаходженням (ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). Сама ж процедура реєстрації юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». При цьому слід враховувати ряд особливостей, зумовлених майбутнім статусом фінансової установи як юридичної особи.


Вимоги до предмета діяльності факторингової компанії
В установчих документах (статуті) юридичної особи має бути визначена виключна діяльність з надання певних видів фінансових послуг. Тобто предмет діяльності, що визначається в статуті юридичної особи, повинен обмежуватися лише фінансовими послугами, надання яких в подальшому ця юридична особа здійснюватиме.
Крім цього, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України встановлено обмеження на суміщення окремих видів фінансових послуг у предметі діяльності однієї фінансової компанії (п. 2.2.1. розділу 2 Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг»). З цього приводу слід зазначити, що предметом діяльності факторингової компанії, крім послуг факторингу, може бути надання кредитів, позик за рахунок власних коштів факторингової компанії, надання поручительств та гарантій тощо.


Вимоги до розміру власного капіталу факторингової компанії
Статутний (складений) капітал факторингової компанії повинен бути сплачений у грошовій формі у розмірі не менше, ніж три мільйони гривень (ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).
Наповнення статутного (складеного) капіталу факторингової компанії має бути здійснене в грошовій формі, що не дає можливості засновникам такої компанії вносити до нього майно, що має відповідну грошову оцінку.


Вимоги до керівника та головного бухгалтера факторингової компанії
Очевидно, що зміна керівника та головного бухгалтера будь-якого господарюючого суб'єкта є процесом, що потребує вчинення низки заходів, спрямованих на повідомлення контролюючих органів (фонди соціального страхування, Податкова та Пенсійний фонд). Відтак, слід одразу врахувати вимоги Держфінпослуг з цього приводу.
Держфінпослуг встановила певні вимоги до керівника та головного бухгалтера факторингової компанії, а саме вимоги до рівня освіти, кваліфікації та наявності спеціального трудового стажу (Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ»). Зокрема, особи, які хочуть обійняти посади керівника та головного бухгалтера, повинні відповідати таким вимогам:


– мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра), що підтверджується наявністю у такої особи відповідного диплома;


– пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації (навчальні заклади та строки проведення таких курсів визначаються безпосередньо Держфінпослуг);


– мати відповідний трудовий стаж, що підтверджується відповідними записами в трудовій книжці (а також у випадку працевлаштування та здобуття трудового стажу за сумісництвом – відповідними наказами про прийняття на роботу за сумісництвом);


– впродовж останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;


– не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Зазначені дані підтверджуються безпосередньо самою особою, яка претендує на обіймання посади головного бухгалтера чи керівника факторингової компанії.

ДРУГИЙ ЕТАП – НАБУТТЯ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ СТАТУСУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
На цьому етапі вже є зареєстрована юридична особа, яка відповідає вимогам, встановленим для заявників – юридичних осіб, які претендують на набуття статусу фінансової установи. Саме в цей час необхідно підготувати визначений законодавством пакет документів та подати його до Держфінпослуг для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ з подальшим отриманням відповідного свідоцтва. Адже лише після того, як така компанія набуде статусу фінансової установи, вона зможе здійснювати свою діяльність на ринку фінансових послуг.
При цьому слід враховувати ряд особливостей.
Факторингова компанія повинна надати до Держфінпослуг відповідні внутрішні правила з надання фінансових послуг, а також затверджені в установленому статутом компанії порядку договори із клієнтами (договір факторингу).


В цьому контексті варто знати, що такі правила та договори мають відповідати вимогам законодавства, адже існує законодавчо визначений ряд особливих умов, невиконання яких може бути розцінене Держфінпослуг як пряма невідповідність вимогам законодавства. Крім цього, ті примірники договорів і правил, які подаються до Держфінпослуг, залишаються в Комісії. У разі якщо в такі договори або правила будуть внесені зміни, про це слід повідомити регулятора.


Факторингова компанія повинна мати в наявності відповідну систему бухгалтерського обліку та звітності. Саме за допомогою цих програм компанія має вести облік операцій з надання факторингових послуг своїм клієнтам. Вимагається також наявність технічних умов (у тому числі приміщень) для надання фінансових послуг клієнтам та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій (програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо). З цього приводу слід зазначити, що наявність систем бухгалтерського обліку та відповідного технічного устаткування повинна бути підтверджена відповідними довідками, які подаються за підписом керівника та засвідчені печаткою компанії. Щодо приміщення, де факторингова компанія безпосередньо здійснюватиме надання своїх послуг, то його розміри та місцезнаходження можуть бути підтверджені договором оренди (суборенди).


Для внесення до реєстру фінансових установ факторингова компанія повинна подати до Держфінпослуг фінансову звітність. Так, звітність повинна бути складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» та підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) станом не раніше, ніж на останній день місяця, що передує поданню заяви.
Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що наведені особливості процесу створення факторингової компанії не відображають повною мірою всієї специфіки цієї процедури, проте вони дають уявлення про ключові моменти, які слід враховувати вже з самого початку її створення.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru