Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Кредитні спілки: оподаткування в умовах Податкового кодексу

В цілому порядок оподаткування кредитних спілок, який був раніше передбачений Законом України від 28.12.1994 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», збережено в Податковому кодексі України (далі – Кодекс). Як і раніше, кредитні спілки з точки зору оподаткування мають особливий статус.

Відповідно до пп. «в» п. 157.1 ст. 157 Кодексу кредитні спілки, створені в порядку, визначеному відповідним законом, відносяться до неприбуткових установ і організацій. За визначенням, наведеним у пп. 14.1.121 ст. 14 Кодексу, неприбутковими установами та організаціями є установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Види доходів кредитних спілок, які звільняються від оподаткування, вказані в п. 157.4 ст. 157 Кодексу:

 • кошти, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом;
 • доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) кредитних спілок;
 • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно з законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Однак у разі отримання прибутку від неосновної діяльності неприбуткові установи та організації є платниками податку на прибуток (пп. 133.1.4 ст. 133 Кодексу). Податок вони також повинні сплачувати при отриманні доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу ІІІ Кодексу. При цьому в п. 152.6 ст. 152 Кодексу вказано, що неприбуткові організації сплачують податок від неосновної діяльності з урахуванням ст. 157.

Зокрема на підставі п. 157.11 ст. 157 Кодексу кредитна спілка зобов'язана сплатити податок на прибуток, у разі якщо вона отримує дохід із джерел інших, ніж визначені в п. 157.4. Податок на прибуток визначається як різниця між сумою доходів, отриманих із таких інших джерел, та сумою витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.

 

Надання податкової звітності

 

З 1 квітня 2011 року набрав чинності Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджений Наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №56 (далі – Порядок №56), який у цілому повторив усі положення Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, затвердженого Наказом ДПАУ від 11.07.1997 р. №233 (в редакції від 03.04.2003 р. №153).

Податковий звіт має статус податкової декларації. Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу податкова декларація – це «документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу в строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку».

Кредитні спілки, які включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ і мають ознаку 0010, повинні подавати цей звіт щоквартально впродовж 40 календарних днів, наступних за звітним кварталом, тобто у строки, встановлені для подання квартальної звітності. У випадку порушення цього терміну застосовується штраф відповідно до п. 120.1 ст. 120 Кодексу. Зокрема неподання або несвоєчасне подання податкової звітності платником податків тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого впродовж року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року.

В частині І податкового звіту вказуються суми отриманих кредитною спілкою неоподатковуваних доходів, а також суми витрат, понесених за рахунок таких доходів у межах неприбуткової діяльності. Зокрема кредитні спілки повинні заповнити в частині І податкового звіту такі рядки:

щодо доходів:

 • рядок 3.2, в якому вказується загальна сума доходів, у тому числі:
 • рядок 3.2.1 «сума коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом»;
 • рядок 3.2.2 «доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) кредитних спілок»;
 • рядок 3.2.3 «пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про кредитні спілки»;
 • рядок 3.2.4 «дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін»;
 • рядок 3.2.5 «доходи, отримані як третейський збір»;

щодо витрат:

 • рядок 9 «загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій)», у тому числі:
 • рядок 9.1 сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису;
 • рядок 9.2 витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для виконання діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (сума рядків 9.2.1-9.2.9), у тому числі:
 • рядок 9.2.1 для провадження благодійної діяльності;
 • рядок 9.2.2 для провадження екологічної діяльності;
 • рядок 9.2.3 для провадження оздоровчої діяльності;
 • рядок 9.2.4 для провадження аматорської спортивної діяльності;
 • рядок 9.2.5 для провадження культурної діяльності;
 • рядок 9.2.6 для провадження просвітницької діяльності;
 • рядок 9.2.7 для провадження освітньої діяльності;
 • рядок 9.2.8 для провадження наукової діяльності;
 • рядок 9.2.9 для інших потреб, передбачених статутними документами.

Потрібно звернути увагу на новий рядок у частині І податкового звіту. Так, у рядку 3.2.5 вказується сума доходу, отриманого як третейський збір, що передбачено в п. 157.16 ПКУ для всіх неприбуткових установ і організацій. У ст. 8 Закону України від 11.05.2004 р. №1701-IV  «Про третейські суди» передбачено, що постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при багатьох зареєстрованих згідно з чинним законодавством України неприбуткових організаціях: всеукраїнських громадських організаціях, всеукраїнських організаціях роботодавців, всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому числі банків, тощо.

Об’єкт оподаткування, як і раніше, обчислюється в частині ІІ податкового звіту. Так, оподаткуванню підлягає сума прибутку, що визначається як різниця між доходами, які не звільняються від оподаткування, та сумою витрат, які пов’язані з одержанням таких доходів.

Потрібно звернути увагу на те, що податковий звіт потрібно подавати навіть у тому випадку, якщо впродовж звітного податкового періоду кредитна спілка не проводила ніякої діяльності і не отримувала ніяких доходів. У такому випадку у відповідних рядках звіту ставляться прочерки.

 

 

Підтвердження доходів та витрат

 

В п. 1.6 Порядку №56 вказано, що дані, наведені в податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Отже, податковий звіт слід складати лише на підставі даних бухгалтерського обліку і відповідно до правил складання податкової звітності. Саме тому потрібно враховувати п. 135.2 ст. 132 Кодексу, в якому вказано, що доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу. Також у п. 138.2 ст. 138 визначено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу. Тобто всі доходи та витрати, які відображаються кредитною спілкою в податковому звіті, в обов’язковому порядку повинні бути підтверджені первинними документами.

Вимоги щодо первинних документів вказані в ст. 9 Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Зокрема первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату і місце складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції й правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

Порядок визнання оподатковуваних доходів та витрат

 

На підставі п. 133.1.4 ст. 133 Кодексу неприбуткові організації є платниками податку на прибуток у разі отримання прибутку від неосновної діяльності. Тобто за таких умов на неприбуткову організацію поширюються загальні правила оподаткування, встановлені для платників податків.

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Кодексу).

При цьому відповідно до п. 137.4 датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань). Але суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари (роботи, послуги) на підставі п. 137.10 Кодексу вважаються доходами на дату фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг) або за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку.

Аналогічно потрібно враховувати й інші положення п. 137 Кодексу щодо дати визнання доходів. Зокрема доходи у вигляді орендних / лізингових платежів визнаються за датою нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів (п. 137.11), доходи від продажу іноземної валюти – за датою переходу права власності на іноземну валюту (п. 137.12) і так далі.

Зрозуміло, що в даному випадку потрібно врахувати головну вимогу щодо неприбуткового характеру діяльності організацій, які включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Відповідно до п. 157.14 ст. 157 Кодексу центральний орган державної податкової служби вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їхніх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також віднесено використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за загальною ставкою податку на прибуток.

У зв’язку з цим потрібно врахувати особливості здійснення господарської діяльності кредитною спілкою, встановлені статтею 21 Закону України від 2001.12.2002 №2908-III "Про кредитні спілки", оскільки не допускається провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим законом.

При відображенні в податковому обліку витрат, пов'язаних з отриманням оподатковуваних доходів, насамперед потрібно врахувати, що вони відображаються в податковому звіті лише в межах суми таких доходів. Відповідно до п. 138.2 Кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних бухгалтерських та інших документів, встановлених розділом II Кодексу. Кредитна спілка також повинна враховувати, що понесені нею витрати на підставі п. 138.5 Кодексу визнаються як «інші витрати» в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.

У п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 вказано, що витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Таким чином, у податковому обліку кредитної спілки оподатковувані доходи та витрати, пов’язані з їх одержанням, повинні відображатися за загальними правилами, встановленими для платників податку на прибуток.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru