Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Податкова звітність кредитної спілки: виправлення помилок

 

Порядок та особливості складання кредитними спілками податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №56 (далі – податковий звіт) вже розглядалися на сторінках газети «Україна Бізнес Ревю» в №48-49 від 05.12.2011 року. В цій публікації продовжимо розгляд особливостей складання податкового звіту, а саме з метою внесення змін та виправлення помилок у раніше поданому податковому звіті.

 

Податковий кодекс про виправлення помилок

 

Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що «у разі, якщо в майбутніх податкових періодах ... платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації ..., він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації... Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, упродовж якого такі помилки були самостійно виявлені».

Отже, Кодексом передбачено два способи виправлення помилок у раніше поданій звітності.

Перший спосіб: подання уточнюючої податкової звітності за період, в якому допущено помилку. При цьому платник податку повинен сплатити штраф у розмірі 3 відсотки від суми недоплати до подання такого уточнюючого розрахунку.

Другий спосіб: відображення суми недоплати у складі податкової звітності, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено помилку. Розмір штрафу в такому випадку складає 5 відсотків суми недоплати.

При виправленні помилок також слід врахувати інші вимоги Кодексу.

  • Виправлення помилок дозволяється в межах строків позовної давності, вказаних у ст. 102 Кодексу, а саме «не пізніше закінчення 1095-го дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань.
  • Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом (п. 50.2 Кодексу). Тобто заборонено виправляти помилки під час виїзних перевірок шляхом подання уточнюючого розрахунку. Однак немає заборони на виправлення помилок під час невиїзних перевірок (незалежно від способу виправлення помилки), а також на виправлення помилок під час виїзної перевірки шляхом відображення суми недоплати, допущеної у звітності за минулі періоди, у податковій звітності за наступні податкові періоди.
  • Подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, є підставою для проведення позапланової перевірки платника податків за той період, звітність за який уточнюється (п. 50.3 Кодексу).
  • Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються (п. 50.1 Кодексу).
  • Подання уточнюючого розрахунку подається за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 Кодексу). Тобто для виправлення помилок, які були допущені за звітні періоди до 1 квітня 2011 року, уточнюючий податковий звіт потрібно подавати за формою, яка затверджена Наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №56, а не Наказом ДПАУ від 11.07.97 №233.

 

Помилки в частині І податкового звіту

 

У частині І податкового звіту вказуються суми отриманих кредитною спілкою неоподатковуваних доходів, а також суми витрат, понесених за рахунок таких доходів у межах неприбуткової діяльності. При цьому мова йде про доходи, отримані в межах неприбуткової діяльності і які не підлягають оподаткуванню. Тому помилки у відображенні показників частини І податкового звіту не можуть бути причиною недоплати з податку на прибуток.

Однак у вищезгаданому п. 50.1 Кодексу передбачено не право платника податків виправляти помилки, а його зобов’язання це зробити шляхом подання уточнюючого розрахунку, при чому незалежно від того, чи має місце недоплата податку. Звільнення від подання уточнюючого розрахунку передбачено лише у випадку, якщо помилку буде виправлено у податковій звітності за наступний податковий період.

Таким чином, навіть якщо допущено помилку у частині І податкового звіту, її необхідно виправити. У зв’язку із відсутністю суми недоїмки сума штрафу не нараховується.

 

Помилки в частині ІІ податкового звіту

 

Особливість частини ІІ податкового звіту полягає в тому, що в ній вказуються суми доходів з інших джерел, ніж визначені в пп. 157.2-157.9 Кодексу, тобто ті, які підлягають оподаткуванню на підставі п. 157.11 ст. 157 Кодексу. В цій же частині вказуються витрати, пов’язані з отриманням таких доходів, але не більше за суму таких доходів.

Саме в частині ІІ податкового звіту обчислюється сума податку на прибуток неприбуткової організації у зв’язку з отриманням доходів з інших джерел. Тому помилки в показниках цієї частини податкового звіту можуть стати причиною недоплати або переплати з податку на прибуток.

 

Подання уточнюючого податкового звіту

 

Якщо кредитна спілка ухвалює рішення виправити помилку у податковому звіті за минулий період шляхом подання уточнюючого податкового звіту, необхідно врахувати таке.

У загальній частині податкового звіту необхідно вказати тип документа (уточнюючий) та звітний (податковий) період, за який подається звіт. У такому звіті необхідно вказати всі показники і обчислити суму податкового зобов’язання. Тобто переносяться всі правильні показники із раніше поданого податкового звіту і вказуються виправлені показники. В залежності від того, до яких податкових наслідків призвела помилка, кредитна спілка повинна заповнити:

  • рядки 25, 27 та 29 у разі заниження податку;
  • рядок 28 у разі завищення податку.

 

Приклад 1. Кредитній спілці в податковому звіті за ІІ- ІІІ квартали 2011 року в рядку 10 слід було вказати доходи у вигляді орендної плати в сумі 15 000грн. (помилково вказано 10 000 грн.). Таким чином, суму доходів було занижено на 5 000 грн., а суму податку на 1 150 грн. Інформація про показники податкового звіту за ІІ-ІІІ квартали 2011 року та уточнюючий податковий звіт вказані в таблиці.

Таблиця. Виправлення показників податкового звіту

Номер рядка податкового звіту

Показники податкового звіту за ІІ- ІІІ квартали 2011 року, грн.

Показники уточнюючого податкового звіту

за ІІ- ІІІ квартали 2011 року, грн.

Рядок 10

10000

15000

Рядок 11

9000

9000

Рядок 12

1000

6000

Рядок 13

230

1380

Рядок 14

-

Рядок 15

230

1380

Рядок 25

1150 (1380 – 230)

Рядок 27

-

15

Рядок 29

-

35

 

 Помилку виправлено шляхом подання уточнюючого розрахунку 10 січня 2012 року, суму недоплати, штрафу та пені сплачено 9 січня 2012 року. Приклад складання уточнюючого податкового розрахунку наведено далі. Показники, які наведено в частині І податкового звіту, та сума витрат (рядок 11) вказані на підставі даних, відображених у звіті за ІІ-ІІІ квартали 2011 року.

Сума пені обчислена за період з 20 листопада 2011 року по 9 січня 2012 року та виходячи з облікової ставки НБУ 7,75% річних. Нагадаємо, що відповідно до пп. 129.1.2 Кодексу пеня нараховується «у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження».

При заповненні податкового звіту вказано показники в гривні, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

 

 

            1

 ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ

про використання коштів неприбуткових установ та організацій

 

 Звітний

 

 Звітний новий

Ö

 Уточнюючий

2

 Звітний рік

2

0

1

1

 

 

І квартал

 

 

Півріччя

 

 

Три квартали

 

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал1

 

Ö

ІІ-ІІІ квартали1

 

 

ІІ-ІV квартали1

                                       

<…>

 

 

Показники

Код

рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (грн.)    

 

1

2

3

<…>

 

 

ІІ частина

 

 

Дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10

15000

Сума витрат, пов’язаних з отриманням доходів з інших джерел

11

9000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню                                              (р. 10 – р. 11)

12

6000

Податкове зобов’язання за звітний податковий період              (р. 12 х С / 100), де С – ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13

1380

Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень

14

-

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду   (р. 13 – р. 14 )                                                                                              

15

1380

<…>

 

 

Самостійне виправлення помилок3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р. 15 + р. 23) податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – (р. 15 + р. 23) податкового звіту, який уточнюється)) (або р. 01 додатка, або сума рядків 01 додатків)

25

1150

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (р. 25 х 5%)(у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового податкового звіту повинна дорівнювати р. 02 додатка або сумі рядків 02 додатків)

26

-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового податкового звіту повинна дорівнювати р. 03 додатка або сумі рядків 03 додатків)

27

15

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р. 15 + р. 23) податкового звіту, який уточнюється – (р. 15 + р. 23) податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або р. 04 додатка, або сума рядків 04 додатків)

28

-

 Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого податкового звіту (р. 25 х 3%)

29

35


 

 

 

Виправлення помилки в податковому звіті за наступний податковий період

 

Якщо помилка, яка допущена у звітності за попередні податкові періоди, виправляється у податковому звіті за поточний звітний період, то необхідно перш за все заповнити додаток до податкового звіту «Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)» (далі – Розрахунок).

Розрахунок подається окремо за кожен звітний (податковий) період, в якому допущено помилку. Тобто якщо помилку було допущено в декількох звітних періодах, то по кожному періоду необхідно скласти Розрахунок.

Також у податковому звіті необхідно заповнити рядки 25, 26 та 27 у разі, якщо помилка призвела до заниження податку, або рядок 28 у разі завищення податку.

Приклад 2. Виходячи з даних прикладу 1 виправимо помилку у складі податкового звіту за звітний період ІІ-ІV квартали 2011 року. Для цього насамперед необхідно заповнити Розрахунок, а потім на підставі цього відобразимо відповідні показники у рядках 25, 26 та 27 податкового звіту.

Потрібно врахувати, що в податковому звіті за ІІ– ІV квартали 2011 року в рядку 10 вказується сума доходу наростаючим підсумком з 1 квітня 2011 року і з урахуванням виправленої помилки.

Суму недоплати, штрафу та пені (як і за умовами прикладу 1) сплачено 9 січня 2012 року. Суму штрафу обчислено виходячи із розміру 5% суми недоплати.

 

                                                           Звітний (податковий) період, за який виявлено помилку(и) 20__року

 

I квартал

 

 

Півріччя

 

 

Три квартали

 

 

Рік

                                                      

 

 

Розрахунок податкових зобов’язань за період, в якому виявлено помилку(и)

 

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом,

в якому виявлено помилку(и)

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10

15000

Сума витрат, пов’язаних із отриманням доходів з інших джерел

11

9000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню                                              (р. 10 – р. 11)

12

6000

Податок на прибуток за звітний (податковий) період                 (р. 12 х С / 100), де С – ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13

1380

Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень

14

-

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду    (р. 13 – р. 14 )                                                                                     

15

1380

<…>

 

Таблиця 2. Результати виправлення самостійно виявлених помилок

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, який уточнюється ((р. 15 + р. 23) податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – (р. 15 + р. 23) податкового звіту, який уточнюється)

01

1150

Сума штрафу                                                                                          (р. 01 х 5%)

02

58

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу

03

15

<…>

 

 

 

Ірина Михайловська

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

пин ап пин ап казино pin-up casino скачатьИнтернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru