Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Фахова думка МТСБУ

Фахова думка МТСБУ

Фахова думка МТСБУ (питання– відповіді)

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України з метою забезпечення захисту майнових інтересів страхувальників та потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) надає роз’яснення щодо механізму спрощеного оформлення ДТП за допомогою Європротоколу.

Нагадуємо, цей механізм запроваджено в Україні з 19 вересня 2011 року. У країнах Європейського Союзу оформлення ДТП без участі представників дорожньої поліції почало використовуватися ще в 50-х роках минулого століття. Зараз у більшості країн ЄС водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію.

 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЄВРОПРОТОКОЛУ?

 

Відповідно до п.17.5 ст.17 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» при укладенні договору обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності страховик зобов'язаний безоплатно видати страхувальнику бланк повідомлення про ДТП встановленого МТСБУ зразка Європротокол).

Інформація щодо порядку та умов застосування Європротоколу розміщена на інтернет-порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у розділі «Для споживачів», натиснувши Європротокол. За наявності зазначених тут умов у страховика немає підстав у відмові його застосування.

Європротоколом можна скористатися за умов:

  • відсутність травмованих (загиблих) людей,

  • водії-учасники ДТП мають поліси автоцивільної відповідальності,

  • згоди водіїв транспортних засобів, учасників ДТП щодо його обставин,

  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

У разі невиконання хоча б однієї з обов`язкових для Європротоколу умов, матеріали ДТП мають бути оформлені уповноваженими на те працівниками ДАІ МВС України.

У разі спільного складання водіями-учасниками ДТП повідомлення про ДТП (Європротокол) страховик зобов'язаний прийняти для розгляду таке повідомлення про ДТП, заяву про відшкодування та документи до неї.

До уваги! У разі спрощеного оформлення ДТП, страховик відшкодовує лише шкоду, пов’язану із пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу потерпілого. При цьому розмір виплати страхового відшкодування не може перевищувати максимальної суми:

10 000 грн. – якщо відносини виникли до 01.01.2013;

25 000 грн. – з 01.01.2013 або пізніше.

 

ЧИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЄВРОПРОТОКОЛ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ДТП З ВИНИ ІНВАЛІДА АБО УЧАСНИКА ВІЙНИ?

 

Порядок оформлення ДТП без залучення уповноважених на те працівників ДТП встановлюється п.33.2 ст.33 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Однією із обов’язкових умов його застосування є наявність у всіх водіїв-учасників ДТП договорів обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності, що засвідчують забезпеченість їх транспортних засобів.

Як відомо, учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди І групи, які особисто керують належним їм транспортним засобом, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду І групи, у його присутності, звільняються від обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності. Відшкодування збитків від ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному зазначеним вище Законом.

Таким чином, якщо інвалід війни або учасники бойових дій скористалися правом не страхувати свою відповідальність, то ДТП має оформлюватися уповноваженими на те працівниками ДАІ МВС України.

 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ДТП З ІНОЗЕМЦЕМ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМ ЄВРОПРОТОКОЛУ?

 

У такому випадку, за наявності обов’язкових умов для застосування Європротоколу необхідно використати бланк Європротоколу, бажано, видрукуваного українською мовою та коректно оформити його відповідно до встановлених вимог (обов’язково мають бути підписи водіїв – учасників ДТП).

Як побажання!!! Зверніться до іноземного водія – винуватця ДТП з проханням, щоб він проінформував свого страховика про ДТП і про оформлення Європротоколу. Це важливо, щоб у подальшому іноземний страховик відповідальності підтвердив на звернення МТСБУ факт наявності страхового покриття на дату цієї ДТП, наслідки якої оформлені спільним Європротоколом.

Крім цього, бажано отримати в іноземного водія – винуватця ДТП оригінал або копію страхового сертифікату «Зелена картка».

Якщо Європротокол оформлено, Вам необхіднонадати МТСБУ оригінал примірника Європротоколу (поштова адресаУкраїна, 02002, Київ-2, а/с 272 МТСБУ, Місцезнаходження – 02154, м. Київ – 154, Русанівський б-р, 8).

Після того як отримаєте відповідь від МТСБУ, в найкоротші строки надішліть рекомендованим листом на його адресу заяву про страхове відшкодування та всі документи, необхідні для здійснення такого відшкодування (їх перелік надано на сайті МТСБУ за адресою www.mtsbu.ua у розділі «Для споживачів», послідовно натиснувши «Регламентні виплати МТСБУ» та «Виплати з фонду страхових гарантій»).

 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВІДМОВИТИ У СТРАХОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ ЗА ЄВРОПРОТОКОЛОМ, ЯКЩО ПРО ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬО НЕ ПОВІДОМИЛИ УЧАСНИКИ ДТП?

Водії – учасники ДТП, які скористалися правом оформлення ДТП без участі на те представників ДАІ МВС України зобов'язані проінформувати своїх страховиків про застосування Європротоколу, надавши їм свої оформлені екземпляри.

У страховика відповідальності не має права на відмову потерпілому у разі, якщо його страхувальник не проінформував про застосування Європротоколу.

Учасник ДТП, який вважає себе потерпілим, подає в установленому порядку до страховика відповідальності заяву про страхове відшкодування та відповідні документи до неї (у разі потреби і свій, оформлений в установленому порядку екземпляр Європротоколу, скріплений підписами водіїв – учасників ДТП) для прийняття рішення по справі.

 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВІДМОВИТИ У СТРАХОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ ЗА ЄВРОПРОТОКОЛОМ, ЯКЩО ВІН СКЛАДЕНИЙ З НЕКОРЕКТНИМ ПОЗНАЧЕННЯМ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ, ЗНАКІВ, З ОПИСКАМИ, НЕТОЧНОСТЯМИ?

 

Якщо учасники ДТП вирішили скласти повідомлення про ДТП, то його заповнення повинно бути проведено у відповідності до умов Інструкції щодо заповнення Повідомлення про ДТП, затвердженої протоколом Президії МТСБУ та погодженої Начальником Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Однак, у випадку неналежного оформлення Європротоколу, що вважатиметься таким у зв’язку з неповним заповненням, з допущеними в ньому описками чи неточностями, або з використанням знаків та позначок, відмінних від тих, що визначені Інструкцією, то страховик не має права відмовити у виплаті страхового відшкодування на цій підставі, оскільки виключний перелік умов та підстав, за яких страховик не здійснює страхове відшкодування, передбачено статтями 32, 37 Закону.

Як вбачається нормами Закону, встановлення об’єктивних обставин та причин настання ДТП є взаємним обов’язком з однієї сторони – страховика, з іншої – страхувальника та особи, відповідальність якої застрахована, водія транспортного засобу, причетного до ДТП, особи, яка має право на отримання відшкодування (потерпілого).

Тому, у разі недостатності інформації у страховика про обставини ДТП, він має здійснити додаткове розслідування, а учасники ДТП сприяти його проведенню.

Невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених Законом, у тому числі і зазначених вище, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди може стати підставою відповідно до п.37.1.3 ст. 37 Закону для відмови у здійснені страхового відшкодування (регламентної виплати).

Водночас слід мати на увазі, що п.38-1.2 ст.38 Закону передбачено, що «У разі якщо невиконання (неналежне виконання) особою, відповідальність якої застрахована, водієм забезпеченого транспортного засобу чи особою, визначеною у пункті 13.1 статті 13 цього Закону, обов'язку, передбаченого пунктом 33-1.1 статті 33-1 цього Закону, призвело до порушення строку здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), страховик (МТСБУ) має право вимагати від такої особи компенсацію в розмірі 20% виплаченого страхового відшкодування (регламентної виплати)».

 

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ З ПРИЧИНИ НЕВІРНО СКЛАДЕНОГО ЄВРОПРОТОКОЛУ?

Письмово пропонуєте страховику відповідальності провести в його офісі зустріч за участю страховика, страхувальника (водія-винуватця ДТП) та потерпілої сторони для додаткового з’ясування питань, що виникли у страховика відповідальності і вчинити на його прохання відповідні дії, зокрема надати додаткові письмові пояснення щодо причин та обставин ДТП, тощо.

У разі недосягнення порозуміння чи компромісу необхідно звернутися зі скаргою на дії такого страховика до МТСБУ або ж розглянути спір у судовому порядку.Прес-служба МТСБУ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

пин ап пин ап казино pin-up casino скачатьИнтернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru