Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ

 «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»

Конференція відбудеться 1-2 грудня 2016 року

  

ОРГАНІЗАТОРИ:

Кафедра страхування та ризик-менеджменту

Економічний факультет

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ліга Страхових організацій України

Центр бізнес-стратегій «Перспектива»

 

Умови участі у конференції:

 

У рамках конференції передбачається робота наукового круглого столу для викладачів та представників страхового бізнесу з проблематики конференції. Під час роботи конференції можна буде подати статті до Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка», який включено до таких міжнародних наукометричних баз даних: RepEc, Socionet, Index Copernicus (ICV 2014 = 67,43), CrossRef, J-Gate, DOAJ та інші.

Також передбачається робота студентських секцій за такими напрямами:

  1. Європейський вектор розвитку страхового ринку та його регулювання
  2. Європейський вектор розвитку ринку соціально-орієнтованих видів страхування
  3. Європейський вектор розвитку ринку ризикових видів страхування
  4. Європейський вектор розвитку ринку перестрахування
  5. Європейський вектор розвитку ризик-менеджменту суб’єктів господарювання

 

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику матеріалів конференції.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Організаційний внесок за публікацію тез становить: 200 грн, що не включає витрати на розсилку збірника. З питань оплати слід звертатися за адресою03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90А, тел. +380445213396.

До 25 жовтня 2016 року (включно) необхідно одним листом подати заявку, тези доповіді та підтвердження про сплату оргвнеску на e-mail: [email protected]

Організаційний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції та зміни умов участі в ній. Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

 

Вимоги до оформлення тез:

 

Обсяг:                            не повинен перевищувати 1 сторінки для студентів, аспірантів і 2 сторінок тексту для викладачів, представників страхового бізнесу.

Таблиці, рисунки         в тексті тез не розміщувати, а представити в презентації.

Шрифт:                         Times New Roman (Microsoft Word Document 2003), кегль 12; інтервал-одинарний.

Поля:                             верхнє-2 см, нижнє-2 см, праве-2 см, ліве-2 см.

Нумерація сторінок:     від центру (внизу сторінки).

Тези повинні містити:   прізвище, ім'я, по батькові автора, назву Вищого навчального закладу/ установи, посаду, науковий ступінь, вчене звання

Список літератури:      подається в кінці статті (бажано не більше 5-6 назв), складається за абеткою 10 шрифтом, Times New Roman. В тексті статті в квадратних дужках вказується лише порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с.12-15]).  

 

Файли називати із зазначенням прізвища автора, наприклад: Ivanov_zayavka.doc; Ivanov_tezy.doc. При відсиланні листа у полі «Тема» обов’язково необхідно зазначити своє прізвище з ініціалами та назву ВНЗ/установи, наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка.

 

         Контактна інформація:

03022, м. Київ, вул. Васильківська 90-а, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

E-mail: [email protected], тел. +380 (44) 521 33 96

 

Організаційні питання

1 грудня 2016 р.

9:00-10:00 — заїзд та реєстрація учасників конференції за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 90-а, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

10:00-14:00 — робота конференції

14:00-15:00 — фуршет

15:00-16:00 — двосторонні зустрічі

 

2 грудня 2016 р.

9:00-10:00 — реєстрація студентів, аспірантів та молодих вчених

10:00-16:00 — секційні засідання 

Инновации страхового рынка и векторы развития экономики Украины

Уже третий год Одесса принимает международный финансовый форум. На этот раз в нем участвовали компании из 15 стран. Кроме Украины, на встречу приехали представители Австрии, Германии, Беларуси, России, Швейцарии, Швеции, Латвии, Эстонии, Великобритании и других держав. Участниками форума выступили ведущие специалисты финансового рынка, страховые, юридические, консалтинговые, IT-компании, представители банковской системы, органов государственной власти.

«Эта встреча – пример сотрудничества с международными партнерами, выработки конкретных результатов – на этом и базируется успех форума, который проводится уже много лет», – говорит президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк. Тематика конференции дала возможность экспертам обсудить актуальные вопросы финансового рынка, одними из наиболее дискутируемых стали перспектив страхования в Украине. Здесь намечаются позитивные тенденции, отмечают эксперты, но есть и проблемы. «По сравнению с сентябрем прошлого года, на начало осени 2016-го чистые страховые выплаты выросли на 23% и составили 3,8 млрд грн, однако при этом снижаются активы страховщиков, что связано с их переоценкой согласно новым требованиям. Так, по результатам первого полугодия 45 компаний страхования не выполняют нормативы по активам», – говорит глава Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг Игорь Пашко. По мнению данной комиссии, необходимо переходить на электронные полисы, сейчас идет работа над внедрением таковых в основном виде страхования ОСАГО, добавляет Пашко. Кроме того, рынок уже много лет ожидает базового закона о страховании, сейчас создана рабочая группа, которая вносит предложения, например, одна из интересных инициатив, чтобы страховщики могли получать одну единственную лицензию без получения десятков других. Есть как сторонники, так и противники этой идеи, отмечает народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Максим Поляков, и акцентирует на том, что такой долгожданный закон о страховании, скорее всего, примут в этом году во втором чтении. Еще одна новация данного законопроекта – установление обязательного прохождения ежегодной проверки у внешнего аудитора. «Нам следует двигаться и построить страховой рынок, который функционирует во всем цивилизованном мире. В Великобритании тарифы на «гражданку» выше в 20 раз, чем у нас. А различных комиссий в Украине, наоборот, в 20 раз больше, чем в Великобритании. Нам необходимо поднимать тарифы и уменьшать количество комиссий», – считает народный депутат Украины Руслан Демчак.

Экономическая активность в Украине во втором полугодии текущего года находится на стадии восстановления по сравнению с показателями первого полугодия, говорят эксперты. При этом украинская экономика не будет восстанавливаться исключительно за счет экспорта, уверен руководитель аналитического подраздела компании ICU Александр Вальчишен.

«Очень важны внутренние инструменты экономического роста, такие как бюджетная поддержка и восстановление потребительского спроса. Благодаря траншу МВФ дефолта в Украине точно не будет», – оптимистично добавил Вальчишен.

Возвращаясь к вопросу о страховании в Украине, член Нацкомиссии по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг Денис Ястреб отметил, что страховые компании можно разделить на 2 группы: платежеспособные и проблемные, и акцентировал на необходимых изменениях в законодательстве: «Например, штрафных санкций к руководителям финансовых учреждений сейчас практически нет. Нами предлагается упрощение порядка, чтобы их можно было применять». Кроме того, в украинском страховании существует проблема неплатежеспособных компаний, которые уходят с рынка, не прощаясь по-английски, безнаказанно выводя свои активы, говорит Ястреб: «Они требуют принудительной ликвидации, которая подразумевает введение временного администратора. Функции последнего – не только текущее управление, поддержка деятельности компании, но и аккумулирование ликвидационной массы, чтобы в последствие распределить ее между клиентами компании. На наш взгляд, такая процедура будет наиболее действенна».

Также эксперты, не скрывая сожаления, говорят о потере кадрового потенциала, когда профессионалы страхования уходят в другие отрасли. Одним из решений данной проблемы называют привлечение талантливой молодежи, которая сможет работать в страховании через 5 лет. Еще одним проблемным вопросом этого рынка, по мнению первого вице-президента страховой компании «АХА Страхование» Андрея Перетяжко, является объем рынка: «Он составляет около 700 миллионов долларов в год – это крайне низкая цифра для страны в 47 миллионов человек». Однако все же позитивные изменения есть, страховой рынок в Украине будет расти за счет рынка ВВП, внедрения новых продуктов, развития личных видов страхования, считает Перетяжко.

На форуме поднимался вопроси авиационного страхования. Некоторые специалисты называют его «примером, как украинские страховые компании интегрировались в глобальный страховой рынок»: «В этой сфере остается открытым вопрос – добровольным или обязательным является авиационное страхование. Кроме того, не нужно раздавать лицензии страховым компаниям, которые не разбираются в законодательстве, иначе, когда происходит страховой случай в авиации, то без скандала, к сожалению, не обойтись», – рассказывает глава наблюдательного совета страховой компании «Бусин» Лариса Непочатова.

Во время встречи эксперты говорили и о рисках. Так, генеральный директор представительства в Украине компании Willis Insurance Brokers Вячеслав Андрейко на основе опроса шести тысяч руководителей компаний назвал главные «мегатренды» в сфере страхования. «Это география ведения бизнеса, риски, связанные с валютными колебаниями, с кибербезопасностью, геополитическая нестабильность», – отметил Андрейко. К рискам в сфере страхования причислили опять же таки нехватку талантливых специалистов, в частности проблему привлечения, а главное – удержания профессионалов рынка.

По результатам проведенных дискуссий участники встречи подписали резолюцию форума, указав вопросы, над которыми необходимо работать. Эксперты финансового рынка сходятся во мнении, что сфера страхования в Украине должна развиваться по мировым стандартам, а финансовый рынок в целом – интегрироваться в ключевые международные системы. А для этого, прежде всего, необходимо урегулировать законодательные вопросы, также немаловажной задачей остается и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   

 
  

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
   
"Камелія" квіти від виробника
 
 

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru