Об издательстве Подписка Реклама ДФУ Распространение Отчетность ПартнерыМедиа Контакты RSS RRS | Добавить в избранное в избранное |
Издательский дом
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

СК "Гарантія" повідомляє про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГАРАНТIЯ"

Код за ЄДРПОУ: 21562908

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, просп. Миколи Бажана, 12, кв. 425

Міжміський код, телефон та факс: 0 (44) 577-05-51

Електронна поштова адреса: [email protected]

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrbizn.com/garantya.html

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ" (Протоколвід 08.11.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

ЗвільненоГолова Наглядової радиЯстремська Ольга Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою ненадано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.03.2014р. по 08.11.2014р.

Звільнено. Член Наглядової ради – Ковалевський Олег Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,268276%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 16 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.03.2014р. по 08.11.2014р.

Звільнено. Голова правління – Соколовська Катерина Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 48,910127%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 2917 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.03.2014р. по 08.11.2014р.

Звільнено. Член правління – Прищепа Ольга Юхимівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 8,718981%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 520 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.03.2014р. по 08.11.2014р.

Призначено. Голова комісії з припинення – Соколовська Катерина Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури реорганізації. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 48,910127%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 2917 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ".

Призначено. Член комісії з припинення – Ковалевська Вікторія Михайлівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури реорганізації. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 40,9289%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 2 441 шт.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: проректор з економічних питань ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини", м. Київ.

Призначено. Член комісії з припинення – Майорова Лариса Григорівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.11.2014р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у ТОВ та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 08.11.2014р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор – ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова комісії з припинення Соколовська Катерина Іванівна

10.11.2014р.

 

СК "Гарантія" повідомляє про...

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГАРАНТIЯ»»

Код за ЄДРПОУ: 21562908

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 12, кв. 425

Міжміський код, телефон та факс: 0 (44) 577-05-51

Електронна поштова адреса: [email protected]

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrbizn.com/garantya.html

Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення

08 листопада 2014 року позачерговими загальними зборами акціонерів в зв’язку з необхідністю зменшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління з питань діяльності товариства було прийняте рішення (Протокол №2 від 08.11.2014р.) про припинення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія». За таке рішення проголосували 5 358 голосів (100% голосів присутніх на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах), «утримались» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Повне найменування юридичної особи правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія».

До правонаступника переходять всі активита зобов’язання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія». Розмір статутного капіталу правонаступника – 7 753 200,00 гривень.

Обмін акцій на частки правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія» здійснювати у два етапи:

  1. На першому етапі, який починається 10.11.2014 року та закінчується 10.12.2014 року в обмін на акції Товариства акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника Товариства. Для обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія» на письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товариства акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення Соколовської Катерини Іванівниза адресою: 02140, м. Київ, пр-кт Бажана, 12, к.425, ПрАТ «Страхова компанія «Гарантія». Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в межах першого етапу обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства. У день подання заяв акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника Товариства. У разі неподання акціонером заяви у будь-якому разі йому виписується письмове зобов`язання Головою комісії з припинення в зазначений термін.

  2. На другому етапі, до державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія», утвореного у результаті реорганізації Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія» шляхом перетворення, відбувається обмін письмових зобов’язань на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія»у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації.

Термін отримання часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія» в обмін на письмові зобов’язання не обмежується.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного «Страхова компанія «Гарантія» до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарантія» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Гарантія» дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (7 753 200,00 грн.).

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова комісії з припинення Соколовська Катерина Іванівна

10.11.2014р.

 

Наши партнеры

                                                

  

                                                                          

 

              

                                             

  

                                                      

  

                                                      

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архив номеров Архив номеров Архив номеров

Новости издательства
Анонсы
Фото
Видео
Финансовая отчетность компаний
Актуальное интервью

 


 
 
 
  

  

Международная теннисная академия
  

     
 Oakeshott Insurance Consultants
 

    
 
 

 
"Камелія" квіти від виробника  

    


             
 

AGROPORT West Lviv 2016

<НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля
Погода в Киеве


140Интернет реклама УБС
Издательский Дом Украина онлайн Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru