Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Умовні відсотки за фінансовою допомогою у страховика

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансова допомога надається платнику податків як на поворотній, так і на безповоротній фінансовій основі.

          Кодекс, як і раніше Закон по прибуток, прирівнює до безповоротної фінансової допомоги суму "процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, яка залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги". А пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Кодексу вимагає включати до інших доходів платника податку суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному податковому періоді.

         У свою чергу в наведеному пп. 14.1.257 подано визначення поворотної фінансової допомоги – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

         Розглянемо ситуацію, коли поворотну фінансову допомогу отримує страхова компанія. Відповідно до пп. 135.5.5 ст. 135 Кодексу нарахування умовних процентів залежить від статусу надавача фінансової допомоги. Якщо фінансова допомога, отримана страховиком у звітному податковому періоді, залишилася неповернутою на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з цим Кодексом мають пільги з цього податку, у тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 Кодексу, така допомога включається до інших доходів, не пов’язаних із страхуванням, які враховуються при обчисленні податку на прибуток за загальною ставкою. Зазначена сума відображається у рядку 04.10 Додатку ІД до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої Наказом ДПА України від 21.02.2011 №97 (далі – Податкова декларація).

         Якщо в майбутніх звітних податкових періодах страховик повертає поворотну фінансову допомогу або її частину особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося повернення. При цьому доходи страховика не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

         Проте слід попередити про можливість фіскального тлумачення органами ДПС положення щодо правомірності відображення в інших витратах страховика всієї суми повернення фінансової допомоги. Безсумнівно, податківці наполягатимуть на включенні до витрат лише частки від суми  поверненої фіндопомоги, що визначається пропорційно питомій вазі доходу від діяльності, не пов’язаної із страхуванням, у загальному доході.

         У разі отримання страховою компанією поворотної фінансової допомоги від платника податку на прибуток на загальних підставах (надавач допомоги не має пільг з податку на прибуток та сплачує податок за ставкою, встановленою п. 151.1 Кодексу) норми пп. 135.5.5 ст. 135 Кодексу не застосовуються. Тобто отримана поворотна фінансова допомога, як і за часів дії Закону про прибуток, не відноситься до складу доходів отримувача.

         Водночас у випадку неповернення страховиком суми отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного податкового періоду, до інших доходів страховика, не пов’язаних із страхуванням, що враховуються при обчисленні податку на прибуток за загальною ставкою, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги.  Зверніть увагу, що положення п. 135.5.5 ст. 135 Кодексу не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

         Сума умовно нарахованих процентів відображається страховиком у рядку  04.11 Додатку ІД до Податкової декларації, а розраховується наступним  чином: сума поворотної фінансової допомоги, не поверненої на кінець звітного податкового періоду, множиться на кількість днів користування цією допомогою та на облікову ставку НБУ і ділиться на 365 днів. Якщо за час користування допомогою ставка НБУ змінювалася, застосовується наступна формула:

           УП = ПФД х (Дн1 х Ос1 + Дн2 х Ос2) : 365,

 де:   УП – умовні проценти;

        Дн1 і Дн2 – кількість днів користування поворотною фінансовою допомогою впродовж дії різних облікових ставок НБУ у звітному податковому періоді;

Ос1 і Ос2 – облікові ставки НБУ, що діяли впродовж звітного податкового періоду.

 Приклад. Страхова компанія отримала поворотну фінансову допомогу 11.07.2011 від підприємства, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах. Сума такої допомоги складає 280 000 грн. Станом на 30.09.2011 (кінець ІІІ кварталу) частина фінансової допомоги в сумі 100 000 грн. залишилася неповерненою підприємству.

         Умовно нараховані проценти за користування фіндопомогою включаються до інших доходів страховика в сумі:

100 000 грн. х 81 х 7,75% : 365 = 1719,86 грн.

          Далі розглянемо ситуацію, коли поворотна фінансова допомога надається страховою компанією іншому суб’єкту господарювання.

         Кодексом впроваджено переведення страховиків на загальну систему оподаткування прибутку за ставкою, визначеною п. 151.1. ст. 151, однак після перехідного періоду, який складає наразі 2 звітних податкових роки – з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2012 року (п. 8. підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу). Протягом цього періоду страховики сплачують податок на доходи від страхової діяльності за ставкою 3% , податок на прибуток від іншої діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, – за загальною ставкою, а також податок на прибуток за договорами довгострокового страхування життя  та недержавного пенсійного страхування за ставкою 0%.

         Із вказаного можна дійти висновку, що в контексті норми пп. 135.5.5 ст. 135 Кодексу страхова компанія на сьогодні не має статусу платника податку на прибуток на загальних підставах. У зв’язку з цим у разі отримання підприємством поворотної фінансової допомоги від страхової компанії таке підприємство застосовує положення пп. 135.5.5 ст. 135 Кодексу, тобто включає до складу інших доходів суму фінансової допомоги, що залишилася неповерненою на кінець звітного податкового періоду, в якому одержано цю допомогу.

Варто сказати, що є абсолютно незрозумілим, чому автори Кодексу змінили свою позицію порівняно з аналогічною нормою Закону про прибуток стосовно кола осіб, які не є платниками податку на прибуток на загальних підставах, в цілях оподаткування поворотної фінансової допомоги. Імовірніше, це чергове упущення законодавця.

         Нагадаємо, що відповідно до пп. 4.1.6. п. 4.1 ст. 4 згаданого Закону у разі отримання платником податку поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповерненою на кінець звітного періоду, від страхової організації, що сплачує податок на доходи (прибуток) відповідно до п. 7.2 ст. 7 Закону про прибуток, до валового доходу такого платника включалася сума відсотків, умовно нарахованих на суму допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фіндопомоги.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ
НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru