Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Сучасні тенденції ІРО

 

ІРО традиційно вважається одним із найбільш ефективних шляхів залучення коштів. Через публічні розміщення фінансується близько 10-15% всіх інвестицій в основний капітал на ринках розвинених країн. Торік на європейському ринку спостерігалося зростання обсягів та кількості ІРО.

Отже, вітчизняні емітенти мають усі підстави активізувати діяльність із підготовки та здійснення публічних розміщень на зарубіжних фондових майданчиках.

 

ЕТАПИ ІРО

Як свідчить світова практика, процес підготовки та здійснення ІРО можна поділити на декілька основних етапів. На першому етапі здійснюється PreIPO-аналіз, який допомагає оцінити основні напрямки діяльності компанії з метою мінімізації ризиків при виході на міжнародні ринки капіталу, а також визначити готовність емітента до відкритого розміщення цінних паперів.

Паралельно відбувається вибір фондового майданчика для здійснення ІРО . На ухвалення рішення щодо біржі впливають такі фактори, як довгострокові цілі стратегічного розвитку компанії, її галузева приналежність, країна (регіон) основної діяльності, питання престижу тощо.

Емітент має зацікавленість у високій ліквідності вторинного ринку своїх акцій, що також варто враховувати при виборі біржі для здійснення ІРО . Наступним етапом є формування команди фахівців та розробка плану здійснення ІРО . Перед емітентом постає важливе завдання вибору ключових виконавців, які максимально ефективно підготують компанію до ІРО. На цьому етапі провідна роль належить андерайтеру, в якості якого, як правило, виступає крупний інвестиційний банк. Головними завданнями андерайтера є такі:

підготовка аналітичних матеріалів;

розробка плану й схеми ІРО ;

координація роботи щодо підготовки до публічного розміщення; взаємодія з регулюючими органами;

збір заявок від інвесторів; підтримка ринку після ІРО тощо.

Важливу роль у процесі підготовки до первинного публічного розміщення акцій відіграє ефективний юридичний супровід проекту.

При виборі юридичної фірми необхідно враховувати її досвід, репутацію, практику. Для взаємодії компанії з фондовою біржею доцільним є залучення фінансового консультанта.

Даний етап передбачає здійснення незалежної оцінки активів та бізнесу компанії, переведення її фінансової звітності на міжнародні стандарти, а також проведення аудиту для підтвердження достовірності фінансової звітності емітента в інформаційному меморандумі та проспекті емісії. Компаніям також варто звернути увагу на взаємодію з інвесторами та засобами масової інформації. Презентації та road-show мають здійснюватись за допомогою професійного PR-агентства.

На наступному етапі відбувається підготовка емітента до набуття ним публічного статусу, а саме здійснення due diligence. Зокрема, компанія повинна розкрити інформацію про свою діяльність, яка раніше не була загальновідомою. Це дані щодо структури компанії, її капіталу та активів; акціонерів; фінансового стану; наявності ринкових та специфічних ризиків діяльності; корпоративної політики; перспектив розвитку.

Після здійснення зазначених кроків компанії необхідно приділити увагу вдосконаленню корпоративного управління, дотриманню його найкращих принципів, оптимізації організаційної структури, реорганізації та оцінці бізнесу. При цьому з метою встановлення початкового діапазону ціни акцій андерайтер здійснює оцінку бізнесу компанії.

Варто зауважити, що функції організатора ІРО часто розподіляють декілька інвестиційних банків.

Завдання останніх полягає в забезпеченні інформацією своїх клієнтів (потенційних інвесторів), зборі заявок на придбання акцій, підтримці зацікавленості до цінних паперів на вторинному ринку.

Менеджмент компанії повинен бути готовим до проведення презентацій, що сприятимуть публічності компанії. Також необхідною є підготовка презентаційних матеріалів, які містять інформацію про основні напрямки діяльності компанії, перспективи її розвитку.

У подальшому компанія має здійснити ряд відповідних юридичних та інформаційних кроків. Вихід на фондовий ринок є законодавчо врегульованим процесом. Враховуючи це, необхідно підготувати ряд документів, які вимагатимуть організатор торгів або органи, що регулюють діяльність ринку цінних паперів.

У цьому процесі беруть участь як сама компанія, так і андерайтер, а також, як правило, спеціально запрошена юридична фірма. Основним завданням даного етапу є розробка схеми розміщення та підготовка проспекту емісії цінних паперів.

Останній етап підготовки до ІРО завершує тривалий процес виходу компанії на фондовий ринок з метою розміщення акцій та розпочинає її інтеграцію у світові бізнес-структури.

Після здійснення ІРО та виходу акцій на вторинний ринок з’являється можливість оцінити його успішність. Основним критерієм успіху є зацікавленість інвестора в акціях компанії. Вона перш за все виявляється в обсязі попиту, а також у рівні перевищення кінцевої ціни продажу акцій над тими оцінками, що містилися в проспекті емісії.

Ще одним критерієм успішності є поява ліквідного ринку акцій компанії та різке зростання їхньої ціни в ході вторинних торгів.

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

Згідно з інформацією компанії PricewaterhouseCoopers, в ІV кварталі 2011 року на європейських ринка було здійснено 78 ІРО , у результаті яких залучено 866 млн. євро.

За весь минулий рік на фондових біржах Європи відбулося 430 ІРО на загальну суму 26 491 млн. євро.

В результаті кількість угод ІРО зросла на 13% у порівнянні з 2010 роком (380 ІРО ), а обсяг залучених коштів – на 0,8% (показник 2010 року – 26 286 млн. євро).

Торік Європа посіла друге місце після Китаю серед світових ринків за показником обсягу залучених коштів. Зокрема на китайському ринку в 2010 році було здійснено 420 ІРО на загальну суму 57 377 млн. євро.

Третє місце належить США. В 2011 році на біржах NYSE та NASDAQ було здійснено 134 ІРО , у ході яких залучено 25 581 млн. євро.

Лідерами за обсягом залучених коштів серед фондових майданчиків Європи були London Stock

Exchange (Великобританія) – 806 млн. євро, міжнародна група бірж NASDAQ OMX – 31 млн. євро та

Warsaw Stock Exchange (Польща) – 15 млн. євро. Польський майданчик посів перше місце за кількістю розміщень (42 ІРО ), які відбулися переважно на альтернативному ринку NewConnect. За ним ідуть London Stock Exchange – 17 ІРО та група бірж NASDAQ OMX – 11 ІРО .

В ІV кварталі 2011 року найбільша активність щодо укладання угод ІРО , як і в попередніх кварталах, спостерігалася в секторі промислових товарів та послуг (19 розміщень).

До галузей – лідерів за кількістю угод належали також технологічний сектор (12 ІРО ), сектор фінансових послуг (7 ІРО ). По чотири розміщення здійснили компанії з нафтогазового сектору, гірничої промисловості та охорони здоров’я.

 

ВИБІР МАЙДАНЧИКА

Останнім часом найпопулярнішим європейським майданчиком для здійснення ІРО серед українських емітентів є польська Warsaw Stock Exchange. Незважаючи на значні коливання на фінансових ринках, на цій біржі торік розміщення акцій провели понад дві сотні компаній (на головному ринку та альтернативному майданчику NewConnect).

Перелік компаній, акції яких котируються на головному ринку біржі, протягом 2011 року поповнився 38 новими емітентами. У цілому в кінці минулого року на головному ринку котирувалися цінні папери майже 430 компаній. Однак найбільшу активність торік емітенти проявили на ринку NewConnect. Зараз на цьому ринку котируються акції 345 компаній. Різко зросла й зацікавленість іноземних емітентів у виході на Warsaw Stock Exchange. Серед 46 іноземних компаній, акції яких котируються на польському майданчику, 15 провели первинне розміщення акцій в 2011 році (з них 10 компаній – на головному ринку).

Сьогодні на Warsaw Stock Exchange котируються цінні папери компаній з 20 країн. Найчисленнішою групою емітентів є компанії з України, кількість яких на обох ринках акцій біржі складає 11.

В лютому 2011 року Kernel Holding була першою українською компанією, яка увійшла до складу індексу WIG20.

У зв’язку зі зростанням кількості українських емітентів у травні 2011 року Warsaw Stock Exchange запустила новий індекс WIG-Ukraine – перший та єдиний індекс поза межами України, до «індексного кошику» якого входять виключно акції вітчизняних компаній.

Ще одним фондовим майданчиком, цікавим для вітчизняних емітентів, є німецька Deutsche Bоrse AG.

Після завершення процесу злиття з NYSE Euronext вона стане найбільшим біржовим холдингом світу, який об’єднає майданчики США, Франції, Нідерландів, Бельгії, Португалії

та Німеччини.

Біржа має два ринкових сегменти (регульований ринок та регульований неофіційний ринок), які відповідають індивідуальним потребам різних компаній. Регульований ринок більше підходить крупним компаніям. На ньому діють загальні стандарти (General Standard) та найвищі стандарти (Prime Standard), які забезпечують найбільшу ліквідність у ЄС, проте й вимагають від емітентів найвищого рівня прозорості. Лістинг на регульованому ринку дає компаніям доступ до всіх інституційних інвесторів, що працюють на Deutsche Bоrse, сприяє значному збільшенню обсягів торгів, ліквідності акцій та зниженню волатильності цін, а також підвищенню прибутковості та ділової репутації.

Регульований неофіційний ринок Deutsche Bоrse – це ринковий сегмент для компаній з малою та середньою капіталізацією. Він характеризується найменшими вимогами до прозорості й відсутністю постлістингових зобов’язань. Це дозволяє емітентам досить легко та швидко вийти на ринок, але дає менше шансів для залучення значної кількості інвесторів.

Сьогодні на Deutsche Bоrse котируються цінні папери 21 українського емітента, всі вони розміщені на регульованому неофіційному ринку. Акції компаній, які перебувають у лістингу на біржі, автоматично включені як мінімум до трьох індексів. Дані індекси структуровані не по країнах, а по певних секторах. Це дозволяє інвесторам порівнювати емітентів всередині відповідної групи й забезпечує компанії необхідним рівнем транспарентності.

Руслан СУШКО

 

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru