Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Підсумки торгів на фондових біржах у грудні 2014 року

 

Підсумки торгів на фондових біржах у грудні 2014 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила про обсяги торгів на вітчизняних фондових майданчиках у грудні 2014 року. Про це повідомляється на сайті комісії.

Так, у грудні минулого року було укладено біржових контрактів на суму 52,3 млрд грн, тоді як у грудні 2013 року – на 47,4 млрд грн.

Що ж стосується розподілу за фінансовими інструментами, то найбільший об'єм операцій з цінними паперами спостерігався за угодами з державними облігаціями (44,8 млрд грн), акціями (2,8 млрд грн) та облігаціями підприємств (2,8 млрд грн).

Лідируючі позиції серед організаторів торгівлі зайняли біржі «Перспектива» (42,5 млрд грн) та «ПФТС» (5 млрд грн).

Обсяги торгів на фондових біржах за лютий 2014 року

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки торгів на фондових біржах за лютий 2014 року. Так, порівняно з даними за аналогічний період 2013 року, обсяг укладених біржових контрактів з цінними паперами збільшився більш ніж на 20 млрдгрн і наразі становить 45,219 млрд грн.

Лідерами за обсягами торгів на фондових біржах в другомому місяці 2014 року стали біржі «Перспектива» (36,448 млрд. грн.) та «ПФТС» (7,861 млрд. грн.).

 Найбільший обсяг торгів серед усіх фінансових інструментів було зафіксовано з державними облігаціями (41,984 млрд. грн.), значне місце в загальному об'ємі операцій з цінними паперами, окрім того, посідали операції з облігаціями підприємств (1,463 млрд. грн.), а також операції з деривативами (1,040 млрд. грн.).

 

Джерело: НКЦПФР

Результаты торгов ФБ «Перспектива»

Результаты торгов ФБ «Перспектива»

 

Результаты торгов ФБ «Перспектива»

С 4 по 11 ноября на ФБ «Перспектива» был заключен 1581 договор на общую сумму 4,53 млрд грн (на 18% меньше, чем на предыдущей неделе). С начала года объем торгов на бирже достиг 259 млрд грн.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66%), второе место - у Фондовой биржи ПФТС (25%), третье - у Приднепровской биржи (3%).

В разрезе финансовых инструментов рыночная доля ФБ «Перспектива» с начала 2013 составляет: по ОВГЗ - 80%, по акциям - 9%, по облигациям предприятий и местным займам - 22%, инвестиционным сертификатам - 24%, опционным сертификатам - 98% и по срочным контрактам - 84%.

Наибольший объем торгов был зафиксирован с государственными облигациями Украины (71,65%), облигациями предприятий (17,96%), акциями (2,45%) и срочными контрактами (6,60%).

По данным НБУ, в тот период биржевые договора обеспечили 62,88% (-12,29% от предыдущей недели) по количеству выполненных договоров в общих показателях вторичного рынка ОВГЗ. В структуре торгов ОВГЗ в разрезе сроков обращения по количеству заключенных договоров преобладали ОВГЗ со сроком обращения до 1 года и 1-2 года, которые обеспечили в целом 94,32 % общего количества договоров по ОВГЗ.

За неделю общий объем ОВГЗ в обращении увеличился на 0,23% и на 08.11.2013 составил 235,93 млрд грн.

По состоянию на 08.11.2013 года количество ценных бумаг и других финансовых инструментов в биржевом списке составило 594. Капитализация акций в биржевом списке - 172,98 млрд грн.

Количество членов ФБ «Перспектива» на 08.11.2013 - 145 торговцев ценными бумагами.

Итоги торгов за период с 28 октября по 1 ноября 2013 года

 

Итоги торгов за период с 28 октября по 1 ноября 2013 года 

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 28 октября по 1 ноября увеличился на 43,53% и составил 143 334 178 грн., а общее количество сделок снизилось на 25,69% и составило 7 050.

  

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 14 947 867 грн. (17 200 контракта), а количество сделок составило 2 309.

  

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 128 386 311 грн. (из них объем торгов акциями — 85 118 684 грн.), что больше на 69,83%, а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, уменьшилось на 16,93% и составило 4 741.

  

По состоянию на 31 октября 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму ...

РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» ЗА ЛЮТИЙ 2013 РОКУ

РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» ЗА ЛЮТИЙ 2013 РОКУ

 

Протягом лютого 2013 року на фондовій біржі «Перспектива» укладено та виконано 6 420 договорів на загальну суму 17,18 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (21%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (6%).

З початку року обсяг торгів на «Перспективі» становить 39,3 млрд грн., що складає 76% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,3 рази.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

  •  за січень-лютий 2013 року: щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 12%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 24%, опціонних сертифікатів – 96%, строкових контрактів – 67%;
  • за лютий 2013 року: щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 15%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 26%, опціонних сертифікатів – 95%, строкових контрактів – 65%.

 

Результати біржових торгів за лютий 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

15 082,75

355

87,79%

Акції

104,38

924

0,61%

Облігації підприємств

431,25

94

2,51%

Облігації місцевих позик

192,45

12

1,12%

Інвестиційні сертифікати

64,04

328

0,37%

Опціонні сертифікати

8,99

23

0,05%

Строкові контракти

1 297,30

4 684

7,55%

ВСЬОГО

17 181,15

6 420

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-лютий 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

35 754,74

581

90,98%

Акції

163,45

1 936

0,42%

Облігації підприємств

585,87

130

1,49%

Облігації місцевих позик

196,28

18

0,50%

Інвестиційні сертифікати

92,87

654

0,24%

Опціонні сертифікати

9,88

32

0,03%

Строкові контракти

2 497,52

8 907

6,35%

ВСЬОГО

39 300,60

12 258

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (87,79%) та строковими контрактами (7,55%). При цьому 1,19% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ЕКОВІТЕ", ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ", ТОВ "СК-АГРО", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "Електрохімпром", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"), 7,55% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 712 611).

Порівняно з попереднім місяцем загальний обсяг торгів скоротився на 22%, насамперед, через скорочення обсягу торгів ОВДП на 27%, натомість за місцевих позик обсяг торгів збільшився у 50 разів, опціонними сертифікатами – у 10 разів, облігаціями підприємств – у 2,8 разів, інвестиційними сертифікатами – у 2,2 рази, акціями - на 77%, строковими контрактами – на 8%. «Це сприяло певній диверсифікації структури торгів на біржі», - зазначив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива»

 Незважаючи на незначне скорочення активності у лютому, порівняно з січнем-лютим попереднього року продовжує спостерігатися стабільне зростання обсягу біржових торгів, насамперед щодо ОВДП. Якщо за  перші 2 місяці 2012 року обсяг торгів ОВДП на Біржі складав 2,4 млрд грн., то наразі зріс у 14 разів – до 35,8 млрд грн. Такі ж тенденції характеризували й активність обігу ОВДП на біржовому ринку України загалом: обсяги торгів збільшилися у 2,9 рази (з 13,6 до 38,9 млрд грн. відповідно).

У лютому до біржового списку були вперше включені облігації Донецької міської Ради, ТОВ "СК-АГРО", ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА", ТОВ "ЛІЗИНГ ІТ-СПВ", акції ПАТ "НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ПАТ "СІНТРОН", ПАТ "Дніпростальконструкція", ПАТ "ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2", ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ", ПАТ "УКРПЛАСТИК", опціонні сертифікати ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ", ОВДП, 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів тощо.

Станом на 28 лютого 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 425. З них: 117 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 258 - позалістингові.

Структура біржового списку: 163 випуски акцій (серед яких 12 – 2-го рівня лістингу, 151 - позалістингові), 115 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 30 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 15 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 92 серії облігацій підприємств (1 - 1-го рівня лістингу, 18 – 2-го рівня лістингу, 73 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 7 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 28 лютого 2013 року склала 51,67 млрд. грн.

 

Організований ринок цінних паперів без пеРЕПОн

В останньому весняному місяці динаміка розвитку організованого ринку цінних паперів знову виявилася позитивною. Однак темпи зростання обсягів торгів трохи уповільнилися, що було пов’язано насамперед із травневими святами. При цьому активізувалися дії учасників фондового ринку з удосконалення його інфраструктури.

Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru