Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Біржові торги в жовтні

Жовтневі результати діяльності фондових бірж засвідчили продовження цьогорічної тенденції до збільшення обсягів торгів цінними паперами. Проте останніми місяцями темпи зростання ринку дещо уповільнилися. З метою вдосконалення механізмів біржової торгівлі та відпрацювання спільних підходів у цій сфері ДКЦПФР провела зустріч із усіма організаторами торгівлі.

Згідно з оперативними даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в жовтні 2011 року обсяг біржових угод на організованому ринку цінних паперів України становив 17,88 млрд. грн., що у 1,47 разу більше показника цього ж місяця в 2010-му (12,13 млрд. грн.). Найбільші обсяги угод було укладено на ФБ ПФТС (8,09 млрд. грн.), ФБ «Перспектива» (5,8 млрд. грн.) та «Українській біржі» (3,41 млрд. грн.).

Показники інших майданчиків були такими: УМФБ – 321,32 млн. грн.; УФБ – 206,02 млн. грн.; СЄФБ – 33,54 млн. грн.; КМФБ – 7,3 млн. грн.; ПФБ – 7,09 млн. грн.; ФБ «ІННЕКС» – 0,37 млн. грн.; УМВБ – 0,16 млн. грн.

В другому осінньому місяці ринкова частка лідера біржових торгів – ФБ ПФТС – зросла до 45,2%. Загальна кількість угод на біржі дорівнювала 2,6 тисячі. Лідерами ринку ПФТС серед фінансових інструментів стали ОВДП, з якими було укладено угод на суму 7,41 млрд. грн. При цьому обсяг торгів корпоративними облігаціями становив 631,01 млн. грн., акціями – 43,32 млн. грн., цінними паперами ІСІ – 3,54 млн. грн., муніципальними облігаціями – 0,02 млн. грн. Індекс ПФТС упродовж жовтня знизився на 0,42% – з 562,32 до 559,95 пункту, а з початку року на 42,57% – з 975,08 до 559,95 пункту. Капіталізація біржового списку ПФТС у другому осінньому місяці становила 128,39 млрд. грн. Станом на кінець жовтня 2011 року в біржовому списку ПФТС перебувало 958 цінних паперів, з них 419 акцій, 300 корпоративних облігацій, 120 цінних паперів ІСІ, 106 ОВДП та 13 муніципальних облігацій. До першого рівня лістингу було включено 105 цінних паперів, а до другого – 141, інші перебували у списку позалістингових цінних паперів.

ФБ «Перспектива», яка в жовтні посіла друге місце на біржовому ринку, належала частка в 32,4%. Кількість угод на цьому майданчику дорівнювала 3,3 тисячі. Обсяг торгів акціями на біржі становив 2,62 млрд. грн., ОВДП – 2,25 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами – 599,35 млн. грн., корпоративними облігаціями – 280,52 млн. грн., деривативами – 24,02 млн. грн.

Станом на кінець жовтня кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку ФБ «Перспектива» дорівнювала 121. З них 22 цінних папери перебували в першому рівні лістингу, 34 – у другому рівні лістингу та 65 – у списку позалістингових цінних паперів. При цьому структура біржового списку біржі була такою: 49 акцій; 22 ОВДП; 15 інвестиційних сертифікатів; 22 корпоративні облігації; 10 опціонних сертифікатів. Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 28,47 млрд. грн.

Частка «Української біржі» в загальному обсязі торгів у цьому періоді дорівнювала 19,1%. При цьому загальна кількість угод на біржі становила 228,4 тисячі. Обсяг торгів цінними паперами склав 1,78 млрд. грн., а їхня кількість – 88,34 тисячі. В свою чергу на строковому ринку «Української біржі» було укладено 140,4 тисячі угод на загальну суму 1,63 млрд. грн. Індекс українських акцій упродовж жовтня зріс на 0,43% – з 1 442,73 до 1 448,89 пункту, а з початку року впав на 40,71% – з 2 443,7 до 1 448,89 пункту.

В цілому в січні-жовтні поточного року обсяг торгів на вітчизняних фондових біржах становив 201,28 млрд. грн., що у 2,2 разу перевищує показник аналогічного періоду минулого року (91,33 млрд. грн.). Обсяг торгів на ФБ ПФТС склав 74,92 млрд. грн., на ФБ «Перспектива» – 68,99 млрд. грн., на «Українській біржі» – 54,37 млрд. грн., на КМФБ – 1,34 млрд. грн., на УМФБ – 1 млрд. грн., на УФБ – 220,63 млн. грн., на ПФБ – 213,49 млн. грн., на СЄФБ – 199,4 млн. грн., на ФБ «ІННЕКС» – 19,03 млн. грн., на УМВБ – 1,99 млн. грн.

Лідерами за обсягами торгів у січніжовтні виявилися ОВДП, з якими було укладено угод на загальну суму 86,41 млрд. грн. При цьому обсяг угод із акціями дорівнював 70,61 млрд. грн., з деривативами – 18,65 млрд. грн., з корпоративними облігаціями – 15,21 млрд. грн., з інвестиційними сертифікатами – 10,08 млрд. грн., з муніципальними облігаціями – 320,59 млн. грн.

Слід зазначити, що в жовтні ДКЦПФР провела робочу нараду за участі керівників

вітчизняних фондових бірж з метою вироблення узгодженої концепції розвитку біржової системи в Україні. Зокрема, на ній було повідомлено, що Комісія започатковує новий формат комунікації регулятора з біржами, покликаний допомогти вирішенню нагальних питань. Незважаючи на серйозне завдання, що стоїть перед ДКЦПФР, а саме вдосконалення ринкової інфраструктури та біржового ринку, на жаль, існують проблеми, які заважають його розв’язанню. Зокрема, це низька динаміка розвитку біржового сегменту, його роздрібнення, що є стримуючим фактором для збільшення інвестицій.

Отже, в першу чергу необхідно консолідувати українську біржову систему та підвищити вимоги до діяльності бірж та їхніх послуг. На нараді значна увага була приділена питанням нормативного забезпечення діяльності бірж, насамперед Положенню про функціонування фондових бірж, та необхідності внесення до нього системних змін. Представники бірж домовилися з ДКЦПФР про внесення пропозицій щодо доопрацювання нормативно-правового забезпечення біржової діяльності.

Також учасники наради торкнулися питань встановлення вимог до програмнотехнічного комплексу фондових бірж, оперативного інформаційного обміну між біржами та регулятором шляхом створення так званого ситуаційного центру, протидії маніпулюванню цінами й використанню інсайдерської інформації. Учасники засідання зауважили на необхідності впровадження чітких критеріїв та вимог до бірж з метою забезпечення їхньої результативної діяльності.

Поряд із цим в жовтні ДКЦПФР підбила підсумки функціонування вітчизняного фондового ринку за дев’ять місяців поточного року. Так, згідно з даними Комісії, станом на 30 вересня 2011 року регулятор видав 1 705 ліцензій професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності, в тому числі: 738 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 383 ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 214 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 356 ліцензій н провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів; 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів; 2 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; 2 ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Кількість професійних учасників фон-дового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності на 30 вересня становила 1 287. При цьому 383 учасники були торговцями-зберігачами (122 банки), серед них 41 учасник був торговцем-зберігачем-реєстратором (18 банків); 13 учасників ринку були зберігачамиреєстраторами. Крім того, два депозитарії мали ліцензії на розрахунково-клірингову діяльність. Станом на цю дату кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні дорівнювала 1 694, з них 279 КІФ та 1 415 ПІФ.

За період із січня по вересень 2011 року Комісія зареєструвала 462 випуски акцій загальним обсягом 46,26 млрд. грн. Такий показник виявився на 19,37 млрд. грн. Більшим за результат аналогічного періоду 2010 року.

Крім того, ДКЦПФР зареєструвала 138 випусків облігацій підприємств на суму 24,85 млрд. грн., що на 21,02 млрд. грн. більше показника січня-вересня 2010 року, а також

три випуски опціонів на суму 2,91 млн. грн., що на 2,81 млн. грн. більше показника аналогічного періоду минулого року.

Впродовж дев’яти місяців поточного року Комісія зареєструвала сім випусків облігацій місцевих позик на суму 485 млн. грн., емітентами яких виступили такі органи самоврядування: Верховна Рада Автономної Республіки Крим (400 млн. грн.); Запорізька

міська рада (25 млн. грн.); Черкаська міська рада (60 млн. грн.).

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів ПІФ, зареєстрованих ДКЦПФР у січнівересні поточного року, становив 40,88 млрд. грн., що на 18,67 млрд. грн. більше показника аналогічного періоду 2010 року. У свою чергу обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,01 млрд. грн. та становив 5,14 млрд. грн.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru