Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

НКЦПФР розробила Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств

НКЦПФР розробила Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств

 

НКЦПФР розробила Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму плановому засіданні схвалила рішення «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств».

«Зазначу, що Положення встановлює строки та порядок реєстрації або відмови в реєстрації Комісією випуску акцій під час створення публічних та приватних акціонерних товариств, звіту про результати приватного розміщення акцій; визначає перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій та вимоги до їх оформлення», – розповіла про суть документу Алла Папаіка, директор Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР.

За її словами, за останні роки чинне законодавство України зазнало значних змін. Зокрема, набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», було внесено зміни до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», а також було проведено реорганізацію Комісії. Тому виникла нагальна необхідність розробити актуальний документ, який би враховував усі зміни, що відбулися, та забезпечував би повноцінну та відповідну законодавству процедуру реєстрації випусків акцій.

Найближчим часом Положення буде опубліковано в офіційному виданні Комісії та на сайті, де можна буде ознайомитися з ним детально.

 

Джерело: НКЦПФР

НКЦПФР розробила механізм організації діяльності банків на фондовому ринку

НКЦПФР розробила механізм організації діяльності банків на фондовому ринку

 

НКЦПФР розробила механізм організації діяльності банків на фондовому ринку

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку» на своєму засіданні. Про це повідомляється у прес-релізі НКЦПФР.

«Розроблене Комісією Положення регулює роботу банків, в тому числі Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними професійної діяльності на фондовому ринку. В документі зазначено, що банк має організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі структурних підрозділів, які організаційно відокремлені від інших підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють інші види діяльності. Робота підрозділу регламентується внутрішнім положенням, яке містить загальні вимоги щодо провадження відповідного виду професійної діяльності», - розповіла Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності НКЦПФР.

За словами пані Курочкіної, документ був розроблений на виконання вимог Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України» та згідно з планом підготовки Комісією проектів регуляторних актів на 2014 рік задля актуалізації нормативної бази та забезпечення єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку.

Обсяги торгів на фондових біржах за лютий 2014 року

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки торгів на фондових біржах за лютий 2014 року. Так, порівняно з даними за аналогічний період 2013 року, обсяг укладених біржових контрактів з цінними паперами збільшився більш ніж на 20 млрдгрн і наразі становить 45,219 млрд грн.

Лідерами за обсягами торгів на фондових біржах в другомому місяці 2014 року стали біржі «Перспектива» (36,448 млрд. грн.) та «ПФТС» (7,861 млрд. грн.).

 Найбільший обсяг торгів серед усіх фінансових інструментів було зафіксовано з державними облігаціями (41,984 млрд. грн.), значне місце в загальному об'ємі операцій з цінними паперами, окрім того, посідали операції з облігаціями підприємств (1,463 млрд. грн.), а також операції з деривативами (1,040 млрд. грн.).

 

Джерело: НКЦПФР

НКЦПФР внесла зміни до сертифікації фахівців з питань фондового ринку

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на черговому засіданні регулятора схвалила рішення «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку». 

«Даним документом уточнено перелік осіб, які підлягають сертифікації на ринку цінних паперів. Зокрема, за наявності у керівника банку заступника, який згідно з розподілом обов'язків відповідає ...

НКЦПФР внесла зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні регулятора прийняла рішення «Про затвердження Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій». Про це повідомляється у прес-релізі НКЦПФР. 

«В першу чергу, метою розробки проекту рішення є уніфікація нормативно-правових актів Комісії, усунення дублювання деяких норм, приведення Порядку у відповідність до законодавства, зокрема, Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону України «Про акціонерні товариства». Відзначу, що, насамперед, Порядок націлений на врегулювання проблемних питань щодо скасування реєстрації випусків акцій, і ми сподіваємось, що наразі у цей процес внесено ясність та точність для всіх учасників ринку», – повідомила Алла Папаіка, Директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР. 

Нагадаємо, що Порядком регулюється зупинення, відновлення обігу та порядок скасування реєстрації випусків акцій у разі нерозміщення, відмови від розміщення або не затвердження результатів розміщення акцій, припинення діяльності АТ шляхом ліквідації та перетворення.

 

 

 

 

НКЦПФР зупиняє обіг цінних паперів ІСІ, діяльність КУА яких не відповідає вимогам законодавства

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму черговому засіданні  прийняла рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів. 

«Перш за все, зауважу, що відповідні рішення прийняті відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулюванн ...

НКЦПФР розробила зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види профдіяльності

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку». 

«Розроблені регулятором зміни уточнюють види професійної діяльності на фондовому ринку, на які розповсюджується дія Порядку, перелік документів, які подаються до заяви на анулювання ліцензії ...

НКЦПФР продовжує зупиняти обіг цінних паперів ІСІ, які не відповідають вимогам законодавства

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму засіданні 18 лютого 2014 року, прийняла рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів. 

«Цією ініціативою Комісія хоче захистити інвесторів від вкладення у ризиковані інструменти на ринку цінних паперів. Так, регулятор зупинив обіг...

НКЦПФР повідомляє показники, що характеризують діяльність венчурних ІСІ

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає позитивну динаміку вартості активів венчурних інститутів спільного інвестування (ІСІ). Станом на 1 жовтня 2013 року Комісія отримала звіти від 1068 венчурних ІСІ, вартість активів яких становила 164,25 млрд. грн. У порівнянні з даними 2012 року цей показник збільшився на 9 %. 

«Це свідчить про стабільність зацікавленості інвесторів, попри існуючі ризики інвестиційної діяльності венчурних інвестиційних фондів», - зазначила Оксана Симоненко, Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР. 

Відповідно до наданої компаніями з управління активами інформації, у 2012 році діяльність провадили 1039 венчурних ІСІ, вартість їх активів становила 148,725 млрд. грн. 

Стоїть відмітити, що у структурі ІСІ венчурні фонди залишаються найбільш популярними, на них припадає понад 90 % від загальної вартості активів ІСІ. 

 

Джерело: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

НКЦПФР продовжує відновлення обігу цінних паперів акціонерних товариств

 Національнакомісія з ціннихпаперів та фондового ринку відновилавнесеннязмін до системиреєструвласниківіменнихціннихпаперів та до системи депозитарного облікуціннихпаперівпевнихемітентів. Відповіднірішеннябулиприйняті на черговомузасіданні регулятора 4 лютого 2014 року.

«В черговий раз Комісіяоприлюднюєрезультатисвоїроботи в напрямкуприведеннядіяльностіемітентів до чинногозаконодавства. Цього разу нами відновленообігакційпевноїгрупиакціонернихтовариств, а саме: ПрАТ «Великоолександрівськеплемпідприємство», ЗАТ «Атек», ПрАТ «Ріел трейд компані» та ПАТ «Насінницькийрадгосп «Перше травня», діяльністьякихтепервідповідаєвимогам Закону «Про акціонернітовариства». Маємонадію, що ми і надалі буде отримуватидокументивідемітентів про усуненняпорушеньзаконодавства для відновленняїхповноцінноїдіяльності на фондовому ринку, а перелікпорушників буде суттєвозменшуватися», - зауваживЄвгенВоропаєв, Член НКЦПФР, відповідальнийза даний вектор діяльностіКомісії.

Комісія проводить активнудіяльність у напрямізупиненнявнесеннязмін до системиреєструвласниківіменнихціннихпаперів та до системи депозитарного облікуціннихпаперівемітентів, що не привели свою діяльність у відповідність до законодавства та не провели дематеріалізаціюсвоїхціннихпаперів і не внесли необхіднізміни до статуту, а такожтихакціонернихтовариств, що систематично не подають свою фінансовузвітність до регулятора.

 

За повідомленнямпрес-служби НКЦПФР

 

Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   

 
  

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
   
"Камелія" квіти від виробника
 
 

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru