Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

XVII Звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України

26 травня 2011 року відбулася чергова XVIIІ Звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України. Участь у ній взяли делегати від 119-ти кредитних спілок із 148 спілок — членів НАКСУ.

Особливістю даної Конференції була відсутність на засіданні представників державної влади, натомість було запрошено велику кількість представників ЗМІ.


Конференція розпочалася зі звіту Ради НАКСУ. Голова Ради Анатолій Занюк доповів присутнім про роботу Ради протягом звітного періоду, наголосивши на унікальній особливості поточного етапу роботи асоціації: Рада НАКСУ, провівши 8 засідань та 4 засідання Президії, особливо глибоко і детально розглядала питання про поточну ситуацію на ринку кредитних спілок. Апогеєм цієї діяльності було скликання у грудні 2010 року розширеного позачергового засідання Ради НАКСУ в Києві, де були окреслені невідкладні кроки, спрямовані на врегулювання проблемних питань діяльності ринку кредитних спілок України на сучасному етапі його розвитку, що було закріплено у відповідному "Відкритому зверненні кредитних спілок — членів НАКСУ до керівництва держави, громадськості та ЗМІ". Дане Звернення підписали керівники майже 90 КС — членів НАКСУ, спілки яких об’єднують майже 150 тисяч громадян України.

 

Виступаючий торкнувся і теми участі представників НАКСУ у складі громадських рад при органах державної влади.

Не припиняючи спроб донести нагальні питання і проблеми руху кредитних спілок України до вищих щаблів української влади, Рада НАКСУ паралельно вважає за необхідне суттєво посилити роботу, спрямовану на підвищення якісного рівня діяльності самих кредитних спілок – членів Асоціації через запровадження внутрішньосистемного аудиту. Анатолій Занюк проінформував делегатів конференції про ініціативу Ради НАКСУ щодо необхідності внесення коректив до Статуту НАКСУ Зокрема, закріпити у Статуті норму "надавати уповноваженим рішенням Ради НАКСУ представникам НАКСУ безперешкодний доступ у приміщення та до документів кредитної спілки – члена НАКСУ, включаючи протоколи засідань її органів управління, Статут та внутрішні положення, накази (розпорядження), документи, що стосуються фінансової та господарської діяльності, програмного забезпечення та електронної бази даних, а також всіх видів звітності за місцезнаходженням як головного офісу кредитної спілки, так і її відокремлених підрозділів". Ця ідея неодноразово обговорювалася протягом останніх років і щоразу – за ініціативи членів НАКСУ.

 

Виступ Голови Ради НАКСУ завершила інформація про статистику щодо динаміки членства та бюджетного процесу Асоціації.

Ірина Боголюбова, голова Наглядового комітету НАКСУ, доповіла учасникам Конференції про діяльність НК, зокрема, про виконання та цільове використання коштів бюджету НАКСУ, відповідності Статуту рішень Ради, Президії та Виконавчої дирекції, вирішення кадрових питань, відповідності діяльності НАКСУ нагальним потребам кредитних спілок. Було констатовано, що рішення Ради, Президії та посадових осіб Виконавчої Дирекції НАКСУ відповідали вимогам чинного законодавства, Статуту та внутрішнім положенням НАКСУ, рішенням Конференції НАКСУ та програмам розвитку НАКСУ, а рішення посадових осіб Виконавчої дирекції не суперечили рішенням Ради НАКСУ. Аудиторським висновком Аудиторської компанії “УПК – Аудит ЛТД”, було визначено, що система обліку НАКСУ відповідає її розміру, структурі і виду діяльності та забезпечує належний збір і обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Наявна інформація дає повне уявлення про реальний склад активів та пасивів балансу НАКСУ. Фінансова звітність Національної асоціації кредитних спілок України складена за дійсними даними бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства і в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний фінансовий стан НАКСУ станом на 31.12.2010 р. за результатами діяльності з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р.

 

Президент НАКСУ Петро Козинець, від імені Виконавчої дирекції НАКСУ, у своєму звіті узагальнив підсумки минулорічної роботи Асоціації. Петро Миколайович виділив три основних виклики, які постали перед кредитними спілками і які спонукають Асоціацію до коректив стратегії та тактики подолання наявних проблем. По-перше, це відсутність реальних позитивних зрушень у близько 10-ти кредитних спілок — членів НАКСУ, які в кінці 2008 року опинились у дуже скрутному становищі, що відбивається на загальній картині як по показниках, так і по іміджу Асоціації. По-друге, це триваюча кампанія по дискредитації руху КС у ЗМІ, громадських колах та деяких резонансних виступах окремих державних діячів на цю тему. По-третє, сьогоднішня ситуація з держрегулюванням діяльності кредитних спілок. Президент НАКСУ доповів, як спрацювали кредитні спілки — члени Асоціації минулого року з огляду на вищеназвані виклики, вказавши на посилення поляризації ситуації в різних групах спілок. Із 148 КС — членів НАКСУ без збитків закінчили 2010 рік 126 спілок (майже вдвічі більше, ніж у 2009 році), 13 кредитних спілок мають певні проблеми, які виправляються. 9 кредитних спілок залишаються в критичному стані, впливаючи на статистику в цілому.

В контексті сприяння НАКСУ стабілізації діяльності кредитних спілок в доповіді було поінформовано про діяльність спеціальних фінансових фондів НАКСУ. У звітному році фондами НАКСУ (фонду фінансової допомоги, програми "Старт", Стабілізаційного фонду) фінансову допомогу отримували 34 КС на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

До цього логічно додати й діяльність Об’єднаної кредитної спілки НАКСУ, яка зараз виступає як досить активний чинник підтримки ліквідності кредитних спілок та є додатковим джерелом забезпечення необхідної дохідності. За 2010 рік ОКС НАКСУ надано більше 100 кредитів 52 кредитним спілкам на загальну суму понад 12,5 млн. гривень.

У звітному періоді Виконавча дирекція дуже багато часу приділяла індивідуальній роботі з проблемними спілками, і вже є деякі позитивні зрушення, незважаючи на ряд суб'єктивних перешкод. Президент НАКСУ наголосив, що на сьогодні у складі Асоціації немає жодної кредитної спілки, де ситуація неможливо було б виправити, хоча у декількох з них це зробити дуже складно.

 

Говорячи про сподівання на корективи державної політики щодо кредитної кооперації, Президент НАКСУ зупинився на діяльності Держфінпослуг, виділивши головну проблему — відсутність ефективного діалогу регулятора з ринком, причому не з вини Асоціації та наголосив на незгоді в цілому з політикою, яку проводить сьогодні ДФП по відношенню як до проблемної частини ринку, так і особливо до переважної його частини, яка працює сьогодні стабільно та надійно. Виходячи з даної ситуації, у звітному періоді Виконавча дирекція стала більш активно працювати з іншими державними органами, щоб хоч якимось чином впливати на ситуацію: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та ін.

Щодо подальшої стратегії Асоціації Петро Козинець зазначив, що НАКСУ і надалі не схилятиметься до популізму, не збирається йти на будь-які компроміси з будь-якого приводу не планує займатись імітацією бурхливої діяльності, інформуючи громадськість про свої пропозиції та зауваження, а планує і надалі займати принципову позицію по стратегічних питаннях та виконувати щоденну кропітку роботу в розрізі кожної спілки. В іншому випадку рух кредитних спілок може зайти в глухий кут.

Також Президент НАКСУ висловив подяку лідерам кредитних спілок за небайдужу консолідовану позицію та підтримку, зазначивши, що якби такої консолідованості не бракувало й іншим професійним об’єднанням ринків фінансових послуг, ситуація вже давно змінилася б на краще.

Звіт Виконавчої дирекції містив інформацію щодо пропагандистської роботи, консалтингової та навчальної діяльності, участі фахівців НАКСУ у кампанії переліцензування КС. Завершила звітну доповідь інформація про міжнародну співпрацю НАКСУ.

 

На завершення виступу Петро Миколайович звернувся до представників засобів масової інформації, державних органів із беззаперечними переконанням у тому, що лідери кредитних спілок, стабільно працюючих на ринку вже не один рік, а багато хто і більше 10-15 років, як ніхто інший зацікавлені у стабільному, надійному розвитку кредитних спілок і всього руху. Кожен із них більше любого чиновника будь-якого рангу та журналіста переживає за вкладників, в т.ч. і тих, які постраждали від горе-кооператорів. Для них кредитні спілки — це не бізнес, як дехто вважає, для них розбудова кредитно-кооперативного руху в Україні — це спосіб служіння Україні та її народу, а то й сенс життя. Президент НАКСУ закликав владу, регулятора і тих, хто дійсно, не на словах, а на ділі хоче виправити ситуацію, опиратися на кращий актив кредитної кооперації у всіх своїх діях та рішеннях. Тільки в цьому може бути реальна запорука для позбавлення небанківського сектору від поодиноких шахраїв та випадкових людей, тільки в цьому може бути позитивний результат всіх реформ та подальший рух вперед.

 

Катерина Калустова, Віце-президент НАКСУ, виступила перед учасниками засідання з коментарями до фінансового звіту Асоціації.

Під час обговорення звітних доповідей Микола Тищенко, голова правління кредитної спілки "Схід" висловив визнання позиції Виконавчої дирекції НАКСУ як представника кредитних спілок за відстоювання їхніх інтересів перед державою та підтримав пропозиції внесення змін у Статут НАКСУ щодо необхідності зобов’язання спілки відкривати всю фінансову та господарську інформацію при перевірках з боку Асоціації. Виступаючий окремо зупинився на стосунках об’єднання з державою, зокрема, безпосереднім регулятором, торкнувся теми деградації юстиції, недосконалості Податкового кодексу, позиції правоохоронних органів і т. ін. та підтримав ідею консолідації ринку для вирішення існуючих проблем.

Євген Дзюба, голова правління кредитної спілки "Сватова Лучка" зупинився на питанні чергової виборчої кампанії і регіонах по формуванню Ради НАКСУ та вніс свої пропозиції з цього приводу.

 

Володимир Науменко, голова правління кредитної спілки "КС "Товариство "Взаємний кредит" у своєму виступі, зокрема, відзначив позитивні зрушення в частині висвітленні діяльності Виконавчої дирекції.

 

Голова правління маріупольської КС "Кредитсталь", заступник голови Ради НАКСУ Юрій Ковальов зупинився на деяких пунктах звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації, висловив свою підтримку об’єднання учасників ринку через виконавчу дисципліну та укріплення іміджу кредитних спілок в рамках НАКСУ і торкнувся теми саморегулівної організації.

 

Далі учасники зборів перейшли до дообрання нових членів Наглядового комітету НАКСУ. За результатами голосування до складу Комітету увійшли: Оксана Булаєнко, Анатолій Олійник, Данія Дзядига. Разом із новообраними членами у комітеті продовжать виконувати свої обов’язки Ірина Боголюбова, Володимир Науменко, Володимир Тарновецький, Тетяна Савченко.

Наступним питанням порядку денного було прийняття змін до Статуту НАКСУ про обов’язкове розкриття всієї фінансової та господарської інформації при перевірках з боку Асоціації, обрання членів Ради обласними конференціями кредитних спілок — членів НАКСУ, виконання всіх встановлених в НАКСУ правил режиму безпеки щодо обігу, використання та зберігання інформації з обмеженим доступом, стосовно назви, місцезнаходження та юридичного статусу НАКСУ.

 

Завершувало Звітно-виборну Конференцію НАКСУ нагородження кооператорів Почесними грамотами по окремих номінаціях.

За підсумками роботи Конференції було прийнято резолюцію.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru