Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

МТСБУ гарантує виконання зобов’язань з ОСАЦВ

 

МТСБУ гарантує виконання зобов’язань з ОСАЦВ

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) як гарант відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП) водіями-громадянами України на території країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» та на території України гарантує виконання в повному обсязі зобов’язань з обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ).

Інформація, яка розміщена на деяких інтернет-ресурсах та у друкованих ЗМІ щодо неможливості страховиків найближчим часом здійснювати виплати відшкодування з ОСАЦВ через ситуацію, що склалася у ПАТ «Брокбізнесбанк», звинувачень керівництва МТСБУ у «розбазарюванні гарантійних фондів МТСБУ та інших протиправних діях, що призвели до розвалу Бюро», не відповідає дійсності, дискредитує МТСБУ та страховий ринок загалом, підриває довіру громадян до соціально значимого виду страхування, негативно впливає на міжнародний імідж України.

Робота МТСБУ ведеться у звичайному режимі і контролюється Координаційною радою Бюро щодо виконання Бюро зобов’язань у сфері ОСАЦВ, а також Ревізійною комісією у частині здійснення фінансово-господарської діяльності МТСБУ. За організацію поточної роботи Бюро відповідає Дирекція МТСБУ.

Згідно з чинним законодавством МТСБУ здійснює регламентні виплати постраждалим у ДТП та відповідні компенсації з централізованих страхових резервних фондів Бюро (фонду захисту потерпілих та фонду страхових гарантій).

Розміщення коштів фондів МТСБУ здійснюється відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів МТСБУ, затверджених рішеннями органів управління Бюро. 

Згаданий вище ПАТ «Брокбізнесбанк» є одним із банків-партнерів МТСБУ. Постановою Правління НБУ від 28 лютого 2014 року №107 цей банк сьогодні віднесено до категорії неплатоспроможних. Проте, це не впливає на виконання МТСБУ своїх зобов’язань.

У лютому 2014 року регламентні виплати з фонду захисту потерпілих МТСБУ збільшилися на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року до 4 604,51 тис. грн.

Виплати та компенсації за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» за січень-лютий 2014 року збільшилися на 86% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 1 719,26 тис. євро. Такий стрімкий ріст об’єму виплат обумовлюється покращенням якості і суттєвим скороченням строків врегулювання, яке здійснюється безпосередньо МТСБУ в рамках ПАУЗК.

Тенденція щодо збільшення об’ємів регламентних виплат та компенсацій у рамках ПАУЗК за прогнозами спостерігатиметься і у березні поточного року.

Інформація щодо стану виконання зобов’язань з ОСАЦВ була оприлюднена керівництвом МТСБУ 13 березня поточного року в ході наради щодо стану страхового ринку у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності за участю страховиків, голів професійних об’єднань, керівництва Нацкомфінпослуг та народних депутатів України.

Також у ході цієї наради попередньо узгоджено дату (15 травня 2014 року) та порядок денний Загальних зборів членів МТСБУ, який направлено на розгляд Координаційної ради МТСБУ.

Згідно із законодавством на ринку ОСАЦВ мають право працювати страховики, які отримали відповідну ліцензію та є членами МТСБУ. Сьогодні таких 66 страхових компаній. За січень 2014 року нарахована сума страхового відшкодування склала 84 492,8 тис. грн., що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

З метою забезпечення страховиками – членами МТСБУ виконання своїх зобов’язань за договорами ОСАЦВ Бюро постійно здійснює моніторинг їх фінансового стану та щоквартально оприлюднює оцінку їх діяльності на своєму інтернет-порталі www.mtsbu.ua.

Крім того, МТСБУ розглядає скарги страхувальників та постраждалих в ДТП на дії та рішення страховиків-членів Бюро. За січень-лютий 2014 року на підставі наданих МТСБУ рекомендацій страховики – члени Бюро здійснили виплату страхового відшкодування на загальну суму понад 1,3 млн. грн.

МТСБУ діє у чіткій відповідності до законодавства, виконує встановлені завдання, здійснює повноваження і гарантує виконання зобов’язань з ОСАЦВ. Це відбувається, в тому числі, і завдяки підтримці страховиків-членів МТСБУ, які забезпечують високу якість страхового сервісу та в повному об’ємі виконують взяті на себе зобов’язання за укладеними договорами ОСАЦВ.

 

 

Прес-служба МТСБУ

Відбулася нарада щодо стану страхового ринку України в поточних умовах

 

МТСБУ

 

Відбулася нарада щодо стану страхового ринку України в поточних умовах

 

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 13 березня 2014 року відбулася нарада за участю Голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), керівництва Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), а також керівників страхових компаній.

В ході наради були обговорені питання, які зараз найбільше хвилюють страховий ринок України, зокрема питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ).

Голова підкомітету з питань страхової діяльності, регулювання ріелторської діяльності та інших операцій на ринку нерухомості, оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Андрій Пінчук, який був ініціатором проведення наради, підкреслив, що Комітет працює консолідовано і готовий оперативно відповідати на виклики, які ставить перед фінансовою системою сьогоднішній час.

Голова Нацкомфінпослуг Борис Візіров також підтвердив, що регулятор працює у штатному режимі і продовжує впроваджувати напрацювання, які були зроблені раніше, а також готовий оперативно реагувати на проблемні ситуації на ринках, регулювання яких здійснює Нацкомфінпослуг.

Політика з регулювання ринків фінансових послуг залишається сталою і ґрунтується на європейських засадах, що закладено у проекті Закону України про внесення змін до деяких законів України та виклад Закону України "Про страхування" у новій редакції» № 0965, прийняття якого залишається першочерговим завданням.

В умовах ситуацій в Криму завданням є допомогти страховому ринку зберегти платоспроможність, а також мінімізувати ризик втрати активів.

В той же час необхідним є посилення регуляторної політики, спрямованої на попередження фіктивного банкрутства страховиків.

Також було акцентовано увагу на тому, що головною метою введення тимчасових адміністрацій до страхових компаній є відновлення їх платоспроможності та забезпечення виконання такими компаніями своїх зобов’язань у повному обсязі.

У зв’язку з можливим загостренням ситуації у банківському секторі, підсилюватиметься моніторинг стану банків, в яких розміщені кошти небанківських фінансових установ, так як такі кошти призначені для виконання зобов’язань перед споживачами.

Багато уваги учасниками наради було приділено питанням, пов’язаним з ОСАЦВ. Наголошувалося, що виконання МТСБУ гарантійних функцій здійснюється у повному обсязі. Кошти фондів МТСБУ розміщуються у декількох банках України з урахуванням безпечності, ліквідності та прибутковості. Ситуація, яка склалася на даний час з ПАТ «Брокбізнесбанк», в якому розміщена частина коштів МТСБУ, не є перешкодою для виконання Бюро своїх зобов’язань перед потерпілими та іноземними партнерами.

Перспективним завданням визнано модернізацію Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та приведення його у відповідність з вимогами часу.

В ході наради обговорено питання визначення дати та порядку денного Загальних зборів членів МТСБУ та досягнуто попередньої домовленості про їх проведення 15 травня 2014 року.

Додатково увага страховиків звертається на те, що в ході попередніх  Загальних зборів членів МТСБУ 14 лютого 2013 року ними одностайно вирішено, що формування органів управління і контролю Бюро повинно базуватися на принципі балансу інтересів усіх страховиків-членів Бюро, а висування претендентів до складу органів управління та контролю здійснюватися з урахуванням показників діяльності страховиків. На виконання цього рішення Координаційна рада МТСБУ 23 січня 2014 року рекомендувала Загальним зборам членів МТСБУ деталізувати вимоги до страховика, представник якого може бути обраним до складу органів управління та контролю Бюро, та затвердила рекомендованийперелік вимог.

У зв’язку з цим  МТСБУ звертається до страховиків та професійних об’єднань учасників страхового ринку враховувати згадані вище рекомендації при формуванні органів управління та контролю Бюро для забезпечення можливості участі у керуванні ринком ОСАЦВ лише представників компаній, діяльність яких відповідає вимогам законодавства, міжнародним стандартам ведення бізнесу і вирізняється якістю страхового сервісу

Учасниками наради було прийнято рішення щодо посилення злагодженості роботи та комунікації щодо існуючих проблем з метою недопущення їх загострення та негативного впливу на фінансові ринки та споживачів фінансових послуг.

Метою консолідованих дій Комітету та Нацкомфінпослуг є стійкий, капіталізований страховий ринок та безумовний захист прав споживачів фінансових послуг.

 

Прес-служба МТСБУ

Фахова думка МТСБУ


 

ЧИ МАЄ ПРАВО СТРАХОВИК НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСАЦВ, ЯКЩО ВІН

 

 

ВТРАТИВ ЧЛЕНСТВО В МТСБУ, АЛЕ ЛЦЕНЗІЯ З ЦЬОГО ВИДУ

 

 

СТРАХУВАННЯ - ДІЮЧА?  

 

            Відповідно до п.49.1 ст.49 Закону України « Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів » даний вид страхування має право здійснювати страховик, який:

 

 

– має ліцензію на здійснення даного виду страхування;

 

 

– є членом МТСБУ.

 

 

            Отже, втрата страховиком однієї з цих умов позбавляє його права на здійснення ОСАЦВ.

 

 

            Відповідно до п.49.2 цієї статті Закону « У разі припинення страховиком членства в МТСБУ ...

Результати опрацювання скарг за січень-лютий 2014 року

 

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , вживають заходи, направлені на покращення якості надання страховиками послуг обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

За січень-лютий 2014 року завдяки втручанню МТСБУ ... 

Дорогі жінки! З 8 березня!

 

 

 

Дорогі жінки!


         З нагоди прекрасного весняного свята – Міжнародного жіночого дня 8 Березня від усього серця вітаємо Вас і бажаємо міцного здоров’я, радості, добра, кохання і краси.

         Нехай Ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю і любов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійснення кращих мрій і сподівань, а Ваша праця йде на користь справі, дає наснагу для здійснення всіх Ваших задумів.

         Хай це свято зігріває надіями, а любов і віра огортають Вас і Вашу родину щастям і благополуччям!

З найкращими побажаннями

Дирекція МТСБУ

 

 

 

Страхові компанії «Каштан» та «Енергорезерв» втратили статус члена МТСБУ

 

 

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено, що  страховик, який протягом двох місяців має заборгованість  перед  МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або  компенсації  витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає статус ...

Фахова думка МТСБУ (запитання – відповіді)

 

 

ЧИ МОЖЕ ВНУТРІШНІЙ ДОГОВІР ОСАЦВ ЗАМІНИТИ ДОГОВІР МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»?

 

         Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється за двома видами договорів:

- внутрішні договори страхування на території України;

- договори міжнародного страхування «Зелена картка» з територією дії тих країн-членів міжнародної системи автострахування, які зазначені в таких договорах.

         Іноземні страхові сертифікати «Зелена картка», у яких зазначена та не викреслена позначка UA, є належним підтвердженням наявності страхового покриття на території України.

         Якщо транспортний засіб, зареєстрований в іншій країні, перебуває на територі ...

Фахова думка МТСБУ

 

 ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮСТОСОВНО ПІЛЬГ У СФЕРІ ОСАЦВ?

         Пільги за ОСАЦВ передбачені п.13.1 та п. 13.2 ст. 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

         Інформацію стосовно пільг у сфері ОСАЦВ також можна знайти на інтернет-порталі МТСБУ у розділ «Для споживачів», (за посиланням (http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/96536/96547/).

 

ЧИ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПІЛЬГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ст.13 ЗАКОНУ, НА МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»?

         Пільги, що передбачаються ст.13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» для відповідної категорії громадян застосовуються виключно при укладенні внутрішніх договорів ...

МТСБУ застерігає автовласників!

  Моторне (транспортне) страхове бюро України нагадує, що розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.12.2013 року  було анульовано (відкликано) ліцензію ПАТ «СК «Статус» у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ), яке набрало чинності з 16.12.2013 року.

 

 МТСБУ наголошує, що відповідно до законодавства, відсутність у страховика ліцензії на здійснення ОСЦПВВНТЗ є підставою для визнання судом таких договорів страхування недійсними.

 Інформація про оцінку діяльності страховиків, які мають право укладати договори ОСЦПВВНТЗ, знаходяться на офіційному інтернет-порталі МТСБУ (за посиланням http://mtsbu.ua/files/9_2013.pdf).

Прес-служба МТСБУ

МТСБУ продовжує роботу заради захисту інтересів потерпілих в ДТП

Набув чинності Договір про захист прав відвідувачів, укладений між Моторним (транспортним) страховим бюро України та Білоруським бюро з транспортного страхування.

Реалізація положень договору дозволить підвищити захист інтересів українських водіїв (відвідувачів), що потерпіли в дорожньо-транспортних пригодах на території Республіки Білорусь.

МТСБУ повідомляє про те, що такі угоди вже підписані з Грецією, Латвією, Туреччиною, Росією та Польщею. 

Прес-служба МТСБУ

Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru